KANCELARIA PARAFII CIENIAWA

_ A A A

Kancelaria czynna: w dni powszednie po nabożeństwie

Parafia pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w Cieniawie

Cieniawa 198
33-333 Ptaszkowa
tel. +48 18 445 17 13
e-mail: parafiacieniawa@gmail.com

Nr konta bankowego: 26 8797 0003 0000 0012 0825 0001

Diecezja Tarnowska , dekanat Nowy Sącz - Wschód
Województwo małopolskie , powiat Nowy Sącz , gmina Grybów

Lokalizacja na mapie   |   Mapa satelitarna   |   Przysiółki, nr domów


Proboszcz: Ks. dr Barnaś Wacław ››

 Ks.dr Barnaś Wacław
 Kontakt telefoniczny: 18 445 17 13 lub 535 977 851
 Kontakt e-mail: wbarnas@poczta.onet.pl

Organista: Kruczek Kazimierz ››

 Kruczek Kazimierz
 Kontakt telefoniczny: 722 398 503

Kościelny: Fyda Sławomir ››

 Fyda Sławomir
 Kontakt telefoniczny: 696 746 645

Grabarz: Leksan Mateusz ››

 Leksan Mateusz
 Kontakt telefoniczny: 606 317 893Formularz kontaktowy do kancelarii parafialnej ››

Temat wiadomości

Twoje imię i nazwisko

Twój adres email

Treść wiadomości:


Dar na cele kultu religijnego - remont kościoła

Druk wpłaty na cele remontowo-inwestycyjne Kościoła parafialnego ››

Zapisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.): art. 26 ust. 1 pkt 9), art. 26 ust. 5 pkt 1), art. 26 ust. 6b, art. 26 ust. 7 pkt 1) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.): art. 18 ust. 1 pkt 7), art. 18 ust. 1a, art. 18 ust. 1c, art. 18 ust. 1g. dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na cele kultu religijnego m.in. budowę czy remont kościoła, jego wyposażenie oraz zakup przedmiotów liturgicznych itp.

Darowizny od osób fizycznych:

- od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

Darowizny od osób prawnych:

- od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.

Informacje dodatkowe:

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Prawidłowo wypełniony druk - wpłaty lub przelewu na konto naszej parafii można pobrać poniżej


druk wpłaty


druk przelewu
Regulamin oraz sprawy organizacyjne dotyczące Cmentarza

Regulamin Cmentarza Parafialnego ››

Statut Cmentarny Diecezji Tarnowskiej przypomina:

| Na cmentarzu jako miejscu świętym dopuszcza się tylko to, co służy sprawowaniu kultu, pobożności i religii, a zabrania się tego, co jest obce świętości miejsca.

| Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat.

| Cmentarz to miejsce święte. Wiara nakazuje nam:

zachować uszanowanie, powagę i ciszę na terenie cmentarza

utrzymywać groby w należytym porządku

nie niszczyć grobów i nie zabierać z nich kwiatów, flakonów i świec

nie zaśmiecać cmentarza:chwasty,szkło,doniczki odkładać do przeznaczonego na ten cel śmietnika

| Zabrania się wpuszczania na cmentarz zwierząt, chodzenia po grobach, hałasowania, zrywania kwiatów, zaśmiecania, palenia tytoniu, jeżdżenia rowerami czy innymi pojazdami itp.


Wygląd cmentarza świadczy o nas: o naszej wierze i kulturze.

Organizacja prac na Cmentarzu ››

Wszelkie prace przy urządzaniu nagrobków i grobowców można rozpocząć jedynie po otrzymaniu zezwolenia z Kancelarii Parafialnej

  strona główna   ››     Parafia św. Franciszka z Asyżu     33-333 Cieniawa 198     tel. + 48 18 445 17 13     ‹‹   kontakt e-mail