DUSZPASTERZE

_ A A A

Księża posługujący oraz księża i siostry zakonne pochodzące z parafii

Księża posługujący w parafii

Ks. dr Barnaś Wacław - Proboszcz ››

 Ks.dr Barnaś Wacław
 Święcenia Kapłańskie: 1992 r.
 W parafii od: 2012 r.
 Sprawowana funkcja: Proboszcz


Księża pochodzący z parafii

Ks. mgr Czernecki Stanisław - diecezja tarnowska

Ks. mgr Michalik Stanisław - diecezja tarnowska

O. mgr Ogorzałek Włodzimierz - OSPPE ››

OSPPE - [Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae] - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Ks. dr Michalik Tadeusz - diecezja tarnowska

Sigla zakonne [z łac. singlae litterae - pojedyncze litery] - zakony męskie ››
Siostry zakonne pochodzące z parafii

S. Badowska Pelagiusza Kazimiera - Sł.BDNP ››

BDNP - Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej

S. Ptaszkowska Irena - CSNJ ››

CSNJ - [Congregatio Sororum Nominis Jesu] - Siostry Imienia Jezusa - Marylki

S. Poręba Kinga Kazimiera - FSK ››

FSK - Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża

Sigla zakonne [z łac. singlae litterae - pojedyncze litery] - zakony żeńskie ››
  strona główna   ››     Parafia św. Franciszka z Asyżu     33-333 Cieniawa 198     tel. + 48 18 445 17 13     ‹‹   kontakt e-mail