Dziś jest:OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

_ A A A

XXX Niedziela zwykła - 23 października 2016 roku

| Modlitwa różańcowa – jak przed laty powiadał Prymas Polski kard. August Hlond – jest modlitwą potężną i każdy Polak powinien ją odmawiać, bo tą bronią pokonamy zło ...

Nabożeństwa różańcowe celebrowane są w dzień powszedni o godz. 17:00, a w niedzielę o godz. 14:00. Będzie też Msza św. w poniedziałek o godz. 7:00

| W liturgii tygodnia:

w poniedziałek św. Antoniego Marii Clareta

we wtorek św. Jana Pawła II

w czwartek minie 31 rocznica poświęcenia naszego kościoła

w piątek święto Szymona i Judy Tadeusza. Wszystkim solenizantom, wśród nich ks. dr Tadeuszowi Michalikowi składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, błogosławieństwa Bożego oraz opieki Patrona

| W najbliższą niedzielę, na zakończenie tygodnia misyjnego, składka przeznaczona na potrzeby misyjnej działalności kościoła

| Spotkania dla bierzmowanych i ich rodziców: we wtorek dla kasy I; w środę dla klasy II; w czwartek dla klasy III

| Przed nami Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Zadbajmy o groby bliskich. Pamięć o zmarłych niech będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale przede wszystkim wiary w łączność z tymi, którzy odeszli do wieczności. Z wdzięczności za ich trud i poświęcenie, za wszelkie dobro od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy. Karki na wypominki roczne i listopadowe można składać w zakrystii lub na plebani. Proszę zaznaczyć konkretnie, których zmarłych pragniecie polecać w wypominkach rocznych

Spowiedź przed Wszystkimi Świętymi oraz przed I piątkiem listopada będzie w sobotę, 29 października od godz. 8:30 do 11:00 - z przerwą o godz. 10:00. Spowiadać będzie czterech kapłanów

| Zachęcamy do lektury prasy religijnej: Gość Niedzielny, Miłujcie się

| Intencje mszalne bieżącego tygodnia ››

| Dziękujemy za ofiary złożone od poszczególnych rodzin na remont kościoła: Arkadiusz Dziedziak (70), Stefania i Karol Wójs (162), Stelmach Jan (10), Anita i Dariusz Kruczek (5), z nr 278 oraz pewna osoba. Bóg zapłać także za wpłatę na parafialny rachunek bankowy z nr 347

| W Ośrodku Zdrowia w dniu 26 października od godz. 13:00 odbędzie się kompleksowe badanie wzroku

| A teraz wystawienie Najświętszego Sakramentu ...

1

XXIX Niedziela zwykła - 16 października 2016 ››

ARCHIWALNE OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXIX Niedziela zwykła - 16 października 2016 roku

| Dziękujemy za ofiary złożone od poszczególnych rodzin na remont kościoła: z nr 297, Władysław Poręba (105); z nr 311; Marta i Jacek Słoweccy oraz Kazimiera Kiełbasa (122); Dorota i Jacek Poręba (383), Józef Michalik (286), z nr 362, 92, 50, 144. Wdzięczność wyrażamy także za ofiary w kopertach, w których były zaproszenia na jubileusz parafii

| Życie człowieka jest jak kolejne tajemnice Różańca świętego: radosne przeplatają się z bolesnymi i podążają szlakiem światła ku chwale Nieba ...

Warto więc przychodzić do kościoła na różaniec, nabierając mocy do budowania domu miłości. Nabożeństwo różańcowe w dzień powszedni celebrowane jest o godz. 17:00, a w niedzielę o godz. 14:00. Będzie też Msza św. w poniedziałek, we wtorek i w sobotę o godz. 7:00

| W liturgii tygodnia:

w poniedziałek św. Ignacego Antiocheńskiego

we wtorek święto św. Łukasza, Ewangelisty

w środę św. Pawła od Krzyża. Podczas Mszy św. chłopcy z klasy III zostaną włączeni do Liturgicznej Służby Ołtarza

w czwartek św. Jan Kantego. Po Mszy św. poświęcenie kapliczki Matki Bożej u p. Ryszarda Ogorzałka

w piątek bł. Jakuba Strzemię

w sobotę święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Tarnowie

w przyszłą niedzielę rozpoczniemy Tydzień Misyjny w Kościele. Po Mszy św. o godz. 9:00 zmiana tajemnic różańcowych dla róż rodzinnych

| Z pewnością zauważyliśmy nowe oświetlenie krzyża na Wierchowinie. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania mieszkańców parafii ...

Dziękujemy: p. Markowi Kruczek – za wykop rowu pod kabel, rodzinie p. Kogutów za ufundowanie oświetlenia, p. Rafałowi Pach – za wypożyczenie rusztowań, p. Mirkowi Poręba i Pawłowi Janus – za przełożenie oświetlenia, p. Janowi Świgut, Stanisławowi Dziedziak, Adamowi Poręba wraz z synami, Krzysztofowi Poręba (153), Piotrowi Poręba wraz z synami (308), Stanisławowi Świgut, Janowi Ogorzałek, Krzysztofowi Poręba (165), Andrzejowi Kogut, Janowi Jarosz, Dawidowi Jarosz, Mikołajowi Migacz, Sławomirowi Fyda, Mariuszowi Góra – za prace ziemne, a także związane ze stawianiem i rozbieraniem rusztowań

Bóg zapłać również dwóm rodzinom za zapłacenie rachunków za energię elektryczną. Dziękujemy także p. Piotrowi Poręba (200) za czuwanie nad całością prowadzonych prac, a Urzędowi Gminy Grybów za ufundowanie kabla elektrycznego

| Zachęcamy do lektury prasy religijnej. W Gościu Niedzielnym warto przeczytać artykuł omawiający mozaiki zdobiące sanktuarium św. Jana Pawła II. Dzisiaj odbywa się konsekracja tego kościoła. Jest też najnowszy numer Miłujcie się, a w nim dodatek: Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, który winniśmy odmówić w naszych rodzinach

| Intencje mszalne bieżącego tygodnia ››

| W zakrystii jest jeszcze kilka Kalendarzy dla Rolników i Ogrodników. Koszt 21 zł.

| Nasza parafia nieustannie wspiera kraje misyjne. Dlatego, podobnie jak w roku ubiegłym, włącza się w ogólnopolską akcję polegającą na zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Oddając niepotrzebny sprzęt nie tylko oczyścimy ze śmieci dom i naszą wioskę, ale też przyczynimy się do budowy w krajach misyjnych: szpitali, szkół i studni głębinowych. Do wtorku, do godz. 14:30 na parkingu przy cmentarzu można składać zużyty sprzęt - tzw. elektrośmieci

| Zarząd Spółki Wodociągowej informuje, że od dnia 24 października będą dokonywane odczyty wodomierzy i pobierane należności za zużytą wodę, za okres od ostatniego rozliczenia

| Klub Honorowych Dawców Krwi przy gabinetach 'Adma' w Grybowie zaprasza na akcję oddawania krwi, która odbędzie się 23 października od 8:00 do 13:00 przy ul. Grunwaldzkiej

| 'O tych, których kochaliśmy za życia, nie zapominajmy po śmierci' - Myśl ta prowadzić nas będzie przez listopadowe zaduszki ...

Kartki na wypominki roczne i listopadowe można składać w zakrystii lub na plebanii. Proszę, aby nazwiska i imiona pisać wyraźnie, konkretnie zaznaczając, których zmarłych pragniecie polecać w wypominkach rocznych

| Życzymy dobrych nadchodzących dni. Niech błogosławieństwo daję Wam siłę i moc na prace nowego tygodnia ...

1

XXVIII Niedziela zwykła - 9 października 2016 ››

ARCHIWALNE OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXVIII Niedziela zwykła - 9 października 2016 roku

| Za nami uroczystość jubileuszowego odpustu. Winniśmy gorąco dziękować Bogu za dar pięknej pogodny. Bóg zapłać za Wasz liczny udział, znaczną obecność dzieci, a przede wszystkim za przyjęcie przez zdecydowaną większość komunii świętej

Wdzięczność należy się osobom, które włączyły się w przygotowanie uroczystości: Chórowi Parafialnemu Accordare wraz z osobami tworzącymi akompaniament muzyczny pod batuta p. mgr Mirosława Ogorzałka; Panu Organiście, Panom Kościelnym; Liturgicznej Służbie Ołtarza; Osobom niosącym feretrony, sztandary, chorągwie; dzieciom sypiącym kwiaty, dzwoniącym dzwonkami, klasie III niosącej różaniec i poduszki oraz DSM. Jak zawsze na wysokości zadania stanęli Strażacy niosący baldachim oraz kierujący ruchem na parkingach, a także panowie pomagający ustroić kościół i jego otoczenie. Wdzięczność wyrażamy gimnazjalistom za rzetelne sprzątanie, a pani Krystynie Fyda za przepiękną dekorację prezbiterium i całoroczną dbałość o wystrój ołtarzy. Dziękujemy też p. Urszuli Gieniec za troskę o czystość szat liturgicznych i bielizny ołtarzowej, nie tylko przed odpustem, ale też w ciągu całego roku. Podobnie dziękujemy p. Kazimierzowi Kruczek i Józefowi Ząber za całoroczną troskę o porządkowanie odpadów

Z pewnością podejmowane były i takie prace, o których nie wiem. Dlatego wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeżycia odpustu mówię: Bóg zapłać!

| Dziś, zgodnie z poleceniem Księdza Biskupa, składane są ofiary do puszek, które przeznaczone są na ufundowanie stypendiów dla zdolnych, pochodzących z niezamożnych rodzin uczniów i studentów

| Nabożeństwo różańcowe, a po nim Msza św. celebrowane są w dzień powszedni o godz. 17:00, a w niedzielę o godz. 14:00. Zachęcamy do udziału zwłaszcza dzieci i młodzież. Będzie też Msza św. w sobotę o godz. 7:00

| W liturgii tygodnia:

w poniedziałek wspomnienie świętych: Dionizego, biskupa i Towarzyszy, Marii Angeli Truszkowskiej oraz Jana Leonardiniego

w środę bł. Jana Beyzyma

w czwartek bł. Honorata Koźmińskiego

w piątek św. Kaliksta I, papieża oraz św. Małgorzaty Marii Alacoque. Z okazji przypadającego w tym dniu Dnia Nauczyciela pedagogom składamy najserdeczniejsze życzenia i ogarniamy ich modlitewną pamięcią

w sobotę św. Teresy od Jezusa

| Spotkania dla kandydatów do bierzmowania oraz ich rodziców:

w środę dla klasy I gimnazjum

w czwartek dla klasy II gimnazjum

w piątek dla klasy III gimnazjum

| Zachęcamy do lektury prasy religijnej: Gość Niedzielny, Promyczek Dobra, Mały Gość Niedzielny, L'Oservattore Romano, Głos św. Franciszka

| Intencje mszalne bieżącego tygodnia ››

| Dziękujemy różom różańcowym: Edwarda Jarosza, Anny Grybel, Marzeny Obrzut, Urszuli Filipowicz oraz Chórowi Parafialnemu za ofiarę złożoną na odpustowy dar ołtarza. Wdzięczność wyrażamy także za hojne ofiary złożone w dniu odpustu, zwłaszcza w kopertach. Ofiary w kopertach, w których były zaproszenia przeznaczone są na spłatę długu, jaki powstał w związku z przeprowadzonymi pracami remontowymi

| Bóg zapłać także za ofiary od poszczególnych rodzin złożone na remont kościoła: Urszula i Jerzy Jasińscy z Brzeznej, Nika Jan z rodziną, Genowefa Ogorzałek (100), Józefa i Józef Sromek (209), Stanisław Poręba (121a), Beata i Paweł Poręba (264), Józefa Kruczek (nr 107), Agnieszka i Roman Bodziony (33), Janina Gołąb (270), Maria Gaborek (169), z nr 118, 269, 343. Dziękujemy także za ofiary złożone na parafialny rachunek bankowy: z nr 104, 297 oraz Anna Kruczek (205)

| Dziękujemy za wszelką życzliwość okazaną przez dzieci i dorosłych – z racji imienin wspomnienia św. Franciszka i św. Wacława

| Życzymy dobrych nadchodzących dni. Niech błogosławieństwo daję Wam siłę i moc na prace nowego tygodnia

1

XXVII Niedziela zwykła - 2 października 2016 ››

ARCHIWALNE OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXVII Niedziela zwykła - 2 października 2016 roku

Uroczystość Odpustowa ku czci św. Franciszka z Asyżu

| Komunikat Biskupa Tarnowskiego

Drodzy Diecezjanie!

W naszej diecezji obchody XVI Dnia Papieskiego powiązane są z VIII Diecezjalnym Marszem dla Życia i Rodziny, który w tym roku przejdzie ulicami Limanowej

Serdecznie zapraszam Was do udziału w tym wydarzeniu w niedzielę 9 października. Wspólne spotkanie rozpoczniemy od Eucharystii celebrowanej w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej o godz. 12:00, zaś później podczas marszu wyrazimy wdzięczność za nasze rodziny i dar życia. Tegoroczny XVI Dzień Papieski będzie odpowiedzią na apel papieża Franciszka zawarty w bulli Misericordiae vultus: 'jakże pragnę, aby nadchodzące lata były naznaczone miłosierdziem tak, byśmy wyszli na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć i czułość Boga!' (MV 5)

Gorąco proszę Was, drodzy Diecezjanie, o podjęcie w naszych wspólnotach parafialnych i w rodzinach wytrwałej modlitwy, zwłaszcza różańcowej, za zwłaszcza za rodziny i każde zagrożone ludzkie życie

Z pasterskim błogosławieństwem

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI| Pozostałe informacje:

Od jutra, w dzień powszedni, nabożeństwo różańcowe a po nim Msza św. celebrowane będą o godz. 17:00, a w niedzielę o godz. 14.00. Będzie także Msza św. w piątek i w sobotę rano o godz. 7:00

We wtorek wspominamy św. Franciszka z Asyżu. W tym dniu dzień imienin przeżywał będzie Ks. Prałat Franciszek. Z tej okazji do daru modlitwy dołączamy życzenia błogosławieństwa Bożego, zdrowia i opieki Świętego Patrona

W środę na wieczorne nabożeństwo przychodzą dzieci klasy II, które uczestniczyć będą w obrzędzie poświęcenia różańca. Z racji I środy nowego miesiąca modlitwą i ofiarą wspierać będziemy misje święte

W I czwartek po Mszy św. nabożeństwo do św. Franciszka

W I piątek wotywa o Najświętszym Sercu Pana Jezusa rano o godz. 7:00

| Najbliższa niedziela przeżywana będzie jako XVI Dzień Papieski. Hasłem tego dnia będą słowa: Jan Paweł II – Bądźcie świadkami miłosierdzia!

Dzień ten przypomina kolejną rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyłę na Stolicę Piotrową. Jest okazją do budowania 'żywego pomnika' Wielkiego Papieża w sercach młodego pokolenia. Służą temu Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz Fundacja Arcybiskupa Jerzego Ablewicza - które finansowo pomagają młodzieży zdolnej, pochodzącej z niezamożnych rodzin poprzez fundowanie stypendiów naukowych. Obecnie z tej pomocy korzysta 2600 uczniów i studentów. Za tydzień na placu przykościelnym zbierane będą do puszek ofiary przeznaczone na ten cel

| Zachęcamy do lektury prasy religijnej

| Bóg zapłać za składane dziś ofiary, które przeznaczone są na zapłacenie rachunków za wykonane prace remontowe wewnątrz kościoła

| Intencje mszalne bieżącego tygodnia

| Dzisiaj w naszej parafii Uroczystość Odpustowa ku czci św. Franciszka z Asyżu. Każdy kto jest w stanie łaski uświęcającej może zyskać odpust zupełny. Wszystkich parafian i przybyłych gości zachęcamy, aby w duchu wiary wykorzystali możliwość uzyskania darowania wszelkich kar za grzechy. Odpust można ofiarować za osobę zmarłą lub za siebie. W tym celu należy przyjąć komunię świętą, odmówić: Ojcze nasz i Wierzę w Boga; pomodlić się w intencjach Ojca Świętego; wyrzec się przywiązania do grzechu

| Na radosne świętowanie Odpustu i Jubileuszu przyjmijmy błogosławieństwo ...

1powrót do góry


Msze święte: niedziela i święta nakazane: 7:00 , 9:00 , 11:00 , 14:00   pozostełe święta: 7:00 , 9:00 , 17:00   ogólnie w dni powszednie: 7:00 - poniedziałek, wtorek, czwartek i sobota   |   17:00 - środa i piątek    - Porządek nabożeństw w ciągu roku, w razie potrzeby, może ulec zmianie - ewentualne bieżące zmiany w dziale: Ogłoszenia Duszpasterskie ››     Spowiedź: codziennie 30 min. przed nabożeństwem     Kancelaria Parafialna: dni powszednie po nabożeństwie     Sakrament Chrztu: II niedziela miesiąca - Msza św. o godz. 11:00     Sakrament Namaszczenia Chorych: w nagłych przypadkach o każdej porze dnia lub nocy     Odpust Parafialny: I niedziela Października

  strona główna   ››     Parafia św. Franciszka z Asyżu     33-333 Cieniawa 198     tel. + 48 18 445 17 13     ‹‹   kontakt e-mail