Dziś jest:Wybierz radio ››

Pomocą może służyć PIT Format 2016 - darmowy program do wypełniania rocznych zeznań podatkowych z wpisaną na stałe adnotacją o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP Caritas Diecezji Tarnowskiej ( nr wpisu KRS: 0000211791 ) i możliwością określenia szczegółowego celu: tu wpisując Parafia Cieniawa – Bolesław Poręba - decydujesz o przekazaniu 1% podatku należnego na cel który realizować będzie nasz Parafialny Oddział Caritas - pomocy w rehabilitacji naszego parafianina p. Bolesława Poręby

Bóg zapłać za podjęty w związku z tą akcją trud!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

_ A A A

II Niedziela Wielkanocy - 23 kwietnia 2017 roku

Święto Bożego Miłosierdzia

| Bóg zapłać za składane dziś ofiary, które przeznaczone są na parafialne cele charytatywne
List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia Bożego ››
| BYĆ DOBRYM JAK CHLEB

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!

Obecny rok poświęcony jest osobie św. Brata Alberta, szczególnego patrona i świadka miłosierdzia. Jego życie, a zwłaszcza życiowa dewiza: „być dobrym jak chleb”, stanowi dla nas inspirujący przykład urzeczywistniania w praktyce miłosierdzia. W myśl tegorocznego hasła programu duszpasterskiego „Idźcie i głoście”, chcemy jeszcze bardziej zaangażować się w apostolat miłosierdzia. Ojciec Święty Franciszek w Liście Misericordia et misera ogłoszonym na zakończenie Roku Świętego, zwraca naszą uwagę na to, że wszyscy doświadczyliśmy Bożego miłosierdzia i podkreśla, że teraz: „Nadszedł czas, aby zrobić miejsce wyobraźni miłosierdzia”. Każdy jest umiłowany przez Boga, więc każdy ma mieć miłosierdzie w sercu, pamięci i działaniu.

W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy: „uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dobra materialne rozdzielali każdemu według potrzeby” (Dz 2,42-45). Tak realizowana pomoc charytatywna „każdemu według potrzeby” przyczynia się do budowania sprawiedliwości społecznej. Chrześcijanie od początku mają świadomość, że działalność charytatywna nie jest celem samym w sobie, ale że ma się ona przyczyniać do realizacji najważniejszego celu, którym jest zbawienie wszystkich ludzi.

Chrystusowe wezwanie do miłosierdzia jest nadal aktualne. Radością napełnia fakt, że działalność charytatywną Kościoła w Polsce podejmuje ponad 800 instytucji, które realizują 5000 różnego rodzaju dzieł. Dzięki temu pomoc dociera do ponad 3 milionów potrzebujących. W szczególny sposób uczestniczy w nich Caritas Polska w łączności z Caritas Diecezjalnymi. Rodzinę Caritas od 26 lat tworzy 5000 Parafialnych Zespołów Caritas, 2700 Szkolnych i Akademickich Kół Caritas, w których posługuje blisko 100 tysięcy wolontariuszy. Nie można pominąć również nieocenionej roli wszystkich tych, którzy spontanicznie angażują się w pomoc potrzebującym.

Mimo błyskawicznego rozwoju technologicznego, kulturowego, społecznego i cywilizacyjnego bieda w różnej postaci dotyka wiele milionów ludzi. Jedną z nich jest głód, którego doświadcza 800 milionów ludzi na całym świecie. Wciąż spotykamy się z obojętnością na los drugiego człowieka, przede wszystkim tego będącego daleko, ale i tego obok nas. Jak mówi Papież Franciszek: „Tak wiele jest docierających do nas obrazów, że widzimy cierpienie, ale go nie dotykamy, słyszymy płacz, ale nie pocieszamy płaczących, widzimy pragnienie, ale go nie zaspokajamy” (Rzym, 13 czerwca 2016 r.). Dlatego od ponad ćwierćwiecza Caritas w Polsce wychodzi z licznymi inicjatywami pomocy potrzebującym na różnych płaszczyznach. Pomagamy dzieciom przez Wakacyjną Akcję Caritas, Tornister Pełen Uśmiechów i Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom; ubogim poprzez zbiórki żywności Tak, pomagam! i Kromkę Chleba; niepełnosprawnym, chorym i starszym przez Jałmużnę Wielkopostną i 1%. Pomagamy także ofiarom konfliktów wojennych w uruchomionym w październiku 2016 roku programie Rodzina Rodzinie. Cieszy fakt, że spieszymy z pomocą nie tylko osobom potrzebującym w Polsce, ale i w najdalszych regionach świata, zwłaszcza ofiarom katastrof, suszy, powodzi i wojen.

Posługa Caritas nie jest jednak zwykłą działalnością charytatywną. To przede wszystkim kształtowanie postawy wrażliwości na los drugiego człowieka i odpowiedź na konkretne problemy dzisiejszego świata. Musimy pamiętać, że warunkiem niesienia miłosierdzia jest osobiste doświadczenie Miłosierdzia Bożego i zgoda na Jego działanie w życiu każdego z nas. Jak pisze Papież Benedykt XVI w encyklice Caritas in veritate: „Dyspozycyjność wobec Boga otwiera na dyspozycyjność wobec braci oraz wobec życia”.

Dyspozycyjność wobec Boga to inne imię nowej ewangelizacji. Celem wszystkich współcześnie podejmowanych wysiłków duszpasterskich Kościoła jest otwarcie człowieka na żywą i zbawczą miłość Boga. Bóg chce być obecny ze swoją miłością miłosierną zwłaszcza tam, gdzie ludzie pozbawieni są nie tylko doczesnych perspektyw godziwego życia, ale i wszelkich znaków obecności Boga. Dyspozycyjna obecność wobec bliźnich na marginesach współczesnego świata staje się miarą wiarygodności Kościoła, bo Chrystus utożsamił się z biednymi, ich lękiem i cierpieniem. Papież Franciszek nie tylko to głosi, ale niezwykle mocno pokazuje, zwłaszcza wobec uchodźców, bezdomnych, głodujących, ofiar handlu ludźmi i przemocy.

Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci dramatem trwającej od ponad 6 lat wojny w Syrii. Wskutek tego konfliktu ponad 13 mln ludzi, w tym 6 mln dzieci potrzebuje pomocy humanitarnej. Wśród wielu inicjatyw pomocy cierpiącym jest przygotowany i realizowany przez Caritas Polska, wspomniany już program Rodzina Rodzinie, który umożliwia materialne wsparcie konkretnej syryjskiej rodziny. Dzięki zaangażowaniu pojedynczych osób a także całych rodzin, instytucji, wspólnot zakonnych i parafialnych wspieranych jest już ponad 2000 syryjskich rodzin. Każdy z nas ma wciąż możliwość włączenia się do grona pomagających. Niech to szczególne dzieło będzie naszą konkretną odpowiedzią na los rodzin, tak boleśnie dotkniętych dramatem wojny. Już teraz pragniemy podziękować wszystkim, którzy zechcą wesprzeć ofiarą zbieraną dziś do puszek w całej Polsce osoby dotknięte wojną w Syrii, szczególnie w zrujnowanym Aleppo.

Dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, w którą przypada też Święto Patronalne Caritas, pragniemy nasze myśli i serca zwrócić do Maryi, Matki Miłosierdzia, aby wypraszała paschalną radość wszystkim zaangażowanym w dzieła charytatywne Kościoła, zwłaszcza wolontariuszom ze Szkolnych i Akademickich Kół oraz Parafialnych Zespołów Caritas a także tym, których modlitwa umacnia posługujących. Niech Maryja wspiera szlachetnych fundatorów i darczyńców, umożliwiających Caritas i wszelkim organizacjom charytatywnym codzienną misję. Niech Jej wstawiennictwo przymnaża apostołów miłosierdzia na wzór św. Brata Alberta.

Wszystkim Wam, Siostry i Bracia udzielamy pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali:

Pasterze Kościoła w Polsce

obecni na 375. Zebraniu Plenarnym KEP w Warszawie, w dniu 14 marca 2017 r.* Źródło: www.episkopat.pl

 

| Ze względu na Mszę św. pogrzebową ś.p. † Czesława Kociołka z Zagóry nr 99, która celebrowana będzie dzisiaj o godz. 15:30, planowana droga światła na Wierchowinę zostanie odprawiona w późniejszym terminie

| Przypominamy o możliwości przekazania 1 % należnego podatku na rzecz pomocy w leczeniu i rehabilitacji naszego parafianina Bolesława Poręby. Szczegóły na ulotkach znajdujących się na stoliku z prasą religijną oraz na parafialnej stronie internetowej: www.parafiacieniawa.xaa.pl

| Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia

| W ciągu tygodnia:

w poniedziałek uroczystość św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski. Msza św. o 7:00

we wtorek święto św. Marka, Ewangelisty. Msza św. o godz. 7:00

w środę o godz. 16:30 spotkanie DSM, a o godz. 18:00 Msza św. i nowenna do Matki Bożej Nieustajacej Pomocy, na które wraz z rodzicami przychodzi – w ramach przygotowania do bierzmowania - młodzież klasy I i II gimnazjum

w czwartek Msza św. o 7:00

w piątek wspomnienie św. Piotra Chanela, kapłana i męczennika oraz św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. O godz. 18:00 Msza św. i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

w sobotę święto św. Katarzyny ze Sieny. Msza św. o godz. 7:00. Ponadto o 15:00 Msza ślubna

| Najbliższa niedziela przeżywana będzie jako Niedziela Biblijna i Niedziela modlitw za kierowców. Po każdej Mszy św. poświęcenie pojazdów

Ponadto w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Franciszka za tydzień, 30 kwietnia zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek, jako wyraz naszej solidarności z narodem syryjskim. Powinniśmy pamiętać o tym, że w marcu bieżącego roku minęło już 6 lat od rozpoczęcia wojny w Syrii, która zrujnowała życie ponad 23 mln Syryjczyków. Połowa z nich musiała uciekać ze swoich domów – ponad 5 milionów w obawie o swoje życie wyjechało z kraju. Sytuacja wciąż jest dramatyczna, pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 13 milionów ludzi, w tym 6 mln dzieci

| Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie liturgii Wielkiego Postu i Triduum Paschalnego. Dziękujemy:

Panu Kościelnemu Stanisławowi za wzorcową posługę i znaczną ilość czasu, jaki poświęca służąc nam wszystkim

Panu Organiście za piękny śpiew

Chórowi pod batutą p. Mirosława Ogorzałka za oprawę Mszy Świętych

Dziewczętom za wykonanie psalmów

Nadzwyczajnym Szafarzom Eucharystii za posługę w kościele oraz wśród chorych

Panu Badowskiemu za prowadzenie Godzinek i Dróg Krzyżowych

Ochotniczej Straży Pożarnej za wartę przy grobie i asystę podczas procesji

Lektorom i Ministrantom za służbę przy ołtarzu

Panom i Pani za śpiew Pasji w Niedzielę Palmową i w Wielki Piątek

Rodzicom dzieci, paniom z Koła Gospodyń, nauczycielom za przygotowanie palm

Dorosłym, Pani Katechetce, młodzieży i dzieciom za prowadzenie adoracji

Paniom za kunsztowną, artystyczną dekorację Ciemnicy, Grobu Pańskiego, krzyży i ołtarza

Asystom niosącym baldachim, feretrony, chorągwie podczas procesji rezurekcyjnej

Dzieciom niosącym różaniec, dzwoniącym dzwonkami

Panom: Jackowi i Bogdanowi Poręba za wykonanie konstrukcji drewnianej do Ciemnicy

Bóg zapłać wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia liturgii Wielkiego Postu i Świąt. Pragnę Wam także podziękować za liczną obecność na nabożeństwach poszczególnych Dróg Krzyżowej, Gorzkich Żali, a także w ramach Triduum Paschalnego, zwłaszcza, co ogromnie cieszy, na sobotniej Mszy św. Wigilii Paschalnej oraz Rezurekcji

| Zachęcamy do lektury prasy religijnej. W Gościu Niedzielnym film pt. 'Zmartwychwstały'. W Małym Gościu Niedzielnym plakat z wizerunkiem Matki Bożej Fatimskiej oraz o tym co Maryja powiedziała dzieciom w Fatimie. Jest także: Świat Misyjny, Misje dzisiaj, Idziemy, L'Osservatore Romano, Caritas

| Proszono o przekazanie informacji: Jutro od godz. 12:30 w Ośrodku Zdrowia odbędzie się kompleksowe badanie wzroku. Szczegóły w Ośrodku Zdrowia i w gablocie

| Intencje mszalne bieżącego tygodnia ››

| Bóg zapłać za ofiary na remont kościoła: z nr 353; Marta i Paweł Szczurek (357), pewna osoba| W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia dokonujemy rozliczeń podatkowych ...

Polskie prawo daje możliwość przekazania 1% podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Mamy możliwość wsparcia organizacji pożytku publicznego, bez ponoszenia osobiście dodatkowych kosztów - wszystko w ramach podatku, który i tak obowiązkowo odprowadzamy do Urzędu Skarbowego - W takiej sytuacji możemy bezpośrednio wpłynąć na to, do kogo trafią pieniądze z naszych podatków ...

Dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą i apelem do wszystkich, którzy składają zeznania podatkowe o przekazanie 1% należnego podatku na rzecz pomocy w rehabilitacji naszego parafianina p. Bolesława Poręby (nr 234) mieszkającego w przysiółku Dwór. Nawet, jeśli będzie to niewielka kwota, warto ją przekazać, bo kiedy przekaże ją 100 czy 200 osób, to otrzymana suma pozwoli już wesprzeć p. Bolesława

Sam sposób przekazania 1 % jest bardzo prosty ››
W rocznym zeznaniu podatkowym PIT (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39) należy wypełnić trzy pola:

w rubryce: 'Wniosek o przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)' należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (nr KRS): 0000211791

w rubryce: 'Wnioskowana kwota': należy wpisać przekazywaną kwotę (obliczoną równowartość 1 % należnego podatku)

w rubryce: 'Informacje uzupełniające' należy koniecznie wpisać: 'Parafia Cieniawa – Bolesław Poręba'

 

Wychodząc z kościoła można zabrać ulotkę informującą o sposobie przekazania 1 %. Znajduje się na stoliku z prasą religijną. Na stronie internetowej parafii do pobrania darmowy program umożliwiający wypełnienie PIT-ów, z podanym numerem KRS oraz informacją uzupełniającą: 'Parafia Cieniawa – Bolesław Poręba' - Bóg zapłać za podjęty w związku z tą akcją trud!

1

Poniedziałek Wielkanocny - 17 kwietnia 2017 ››

ARCHIWALNE OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Poniedziałek Wielkanocny - 17 kwietnia 2017 roku

| Bóg zapłać za składane dziś ofiary na KUL i UPJPII w Krakowie i Tarnowie

| Przeżywamy oktawę Wielkanocną. W ciągu tygodnia Msze święte: we wtorek, czwartek i sobotę o 7:00, w środę i piątek o 18:00

| W przyszłą niedzielę Święto Bożego Miłosierdzia – patronalne święto Caritas. Tradycyjnie składka przeznaczona na parafialne cele charytatywne. O godz. 15:30 na Wierchowinie odprawimy nabożeństwo drogi światła. Na podobieństwo Drogi Krzyżowej rozważać będziemy 14 stacji – spotkań Chrystusa Zmartwychwstałego z uczniami. Chcemy w ten sposób podziękować Bogu za dar pontyfikatu św. Jana Pawła II, który odszedł do Domu Ojca w wigilię Święta Bożego Miłosierdzia. Serdecznie zachęcamy do udziału

| Dziękujemy za ofiary złożone na remont kościoła: Kruczek (nr 205), Laskosz (nr 183)

| Intencje mszalne bieżącego tygodnia

| Przyjmijmy błogosławieństwo ...

1

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 16 kwietnia 2017 ››

ARCHIWALNE OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 16 kwietnia 2017 roku

| Dziś Msze św. będą o 6:30, 9:00 i 11:00. Nie będzie Mszy św. po południu

| Jutro drugi dzień świąt – Wielkanocny Poniedziałek. Msze św. będą o godz. 7:00, 9:00 i 11:00. Na Sumie chrzest. Nie będzie Mszy św. po południu. Tradycyjnie w tym dniu modlimy się za katolickie uczelnie. Składka przeznaczona na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wydziału Teologicznego UPJP II w Tarnowie

| W ramach świątecznego popołudniowego spaceru czy też rodzinnych odwiedzin pamiętajmy, aby na grobach bliskich zapalić wielkanocny paschalik – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego oraz naszej duchowej więzi z tymi, którzy odeszli już do wieczności

| Zachęcamy do lektury prasy religijnej: Gość Niedzielny, Miłujcie się, Mały Gość Niedzielny, Świat Misyjny, Misje Dzisiaj, L'Oservattore Romano, Caritas

| Drodzy Parafianie i przybyli Goście – z okazji Świąt Wielkanocnych – proszę przyjąć od nas Kapłanów najlepsze życzenia: obfitości darów niebios, pokoju serca oraz wszelkiej pomyślności. Niech radość i nadzieja Wielkiej Nocy napełnia Was zaufaniem do Boga. Oby każdy nasz dzień był pełną zawierzenia relacją ze Zmartwychwstałym Panem

| Przyjmijmy błogosławieństwo ...

1

Niedziela Palmowa - 9 kwietnia 2017 ››

ARCHIWALNE OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Niedziela Palmowa - 9 kwietnia 2017 roku

| Dziś Msze św. o godz. 7:00, 9:00, 11:00 i 15:30. Na sumie poświęcenie palm i procesja wokół kościoła. Droga Krzyżowa o 14:00, Gorzkie Żale o 14:30. Bóg zapłać za składane dziś ofiary, które przeznaczone są – jako jałmużna postna – na utrzymanie Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie

| Pozostało do rozprowadzenia 50 paschalików i baranków świątecznych. Do nabycia w zakrystii. Dochód przeznaczony na cele charytatywne

| W poniedziałek i wtorek Msza św. o godz. 7:00

| W środę o godz. 18:00 Msza św. i nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

| W Wielki Czwartek Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00. Po komunii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Kaplicy Adoracji – tzw. Ciemnicy upamiętniającej pojmanie Jezusa w Ogrójcu. Adoracja trwać będzie do godz. 21:30. Od godz. 20:30 do 21:30 adorację poprowadzi młodzież. O godz. 21:00 udzielimy komunii świętej. Do uczestnictwa w adoracji zapraszamy zwłaszcza tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć we Mszy św. o godz. 18:00. W tym dniu przeżywać będziemy również Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

| W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły oraz abstynencja od pokarmów mięsnych (można spożyć trzy posiłki: jeden do syta, pozostałe lekkie). Wielkopiątkowa liturgia rozpocznie się o godz. 17:00. Adoracja trwać będzie od godz. 8:00. W ciągu dnia prosimy o włączenie się i poprowadzenie adoracji według następującego porządku:

o 8:00 będziemy śpiewać Godzinki o Męce Pańskiej

od 8:30 – 9:30 adoruje klasa VI

od 9:30 – 10:30 adoruje klasa V

o 10:30 – będzie nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Po niej udzielimy Komunii św. tylko tym osobom, które nie będą mogły uczestniczyć w wieczornej liturgii

od 11:30 – 12:30 adoruje klasa IV

od 12:30 – 13:00 adoruje klasa III

od 13:00 – 13:30 adoruje klasa II

od 13:30 – 14:00 adoruje klasa I

od 14:00 – 14:30 adoruje klasa 0

od 14:30 – 15:00 adorują przedszkolaki

- Młodszym dzieciom z pewnością pomogą we wspólnej modlitwie rodzice

o godz. 15:00 odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Po niej adorować będą ministranci i lektorzy

o 16:00 zaśpiewamy Kalwaryjską Drogę Krzyżową

o 16:30 odmówimy modlitwy związane z nowenną przed Świętem Bożego Miłosierdzia

o 17:00 rozpocznie się Wielkopiątkowa Liturgia. Po niej około godz. 18:30 śpiewać będziemy trzy części Gorzkich Żali. Po drugiej części wysłuchamy kazania pasyjnego

od 20:00 do 21:00 adorują małżonkowie. Po jej zakończeniu tym, którzy nie mogli uczestniczyć w popołudniowej liturgii udzielimy Komunii świętej

od 21:00 do 22:00 adorację poprowadzi młodzież

Adoracja Krzyża trwać będzie w Wielki Piątek do godz. 22:00, a w Wielką Sobotę do godz. 17:30 Ofiary składane z tej okazji przeznaczone będą na utrzymanie Grobu Pańskiego i miejsc świętych w Jerozolimie. Za uczestnictwo w Adoracji Krzyża można zyskać odpust zupełny. Straż Pożarną proszę o zaciągnięcie honorowej warty

| Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. Pamiętajmy o tym, kiedy przyjdziemy święcić pokarmy –podejdźmy wtedy z dziećmi do krzyża, aby Go ucałować i do Grobu Pańskiego, aby wyrazić wdzięczność Jezusowi za przebaczenie grzechów, za Jego cierpienie i Mękę. Warto w tym dniu powstrzymać się od spożywania pokarmów mięsnych. Święcone pokarmy spożywamy dopiero podczas wielkanocnego śniadania. Adoracja trwać będzie według następującego porządku:

o 8:00 zaśpiewamy Godzinki o Męce Pańskiej

od 8:30 – 9:00 adoruje klasa I gimnazjum

od 9:00 do 12:00 co godzinę święcenie pokarmów

od 12:30 – 13:30 adoruje klasa II gimnazjum

od 13:30 – 14:30 adoruje klasa III gimnazjum

od 14:30 – 15:30 adoruje DSM

od 15:30 – 16:30 adorują ministranci i lektorzy

od 16:30 – 17:30 czas na adorację indywidualną

o godz. 17:30 odmówimy nowennę przed Świętem Bożego Miłosierdzia

O godz. 18:00 rozpocznie się celebracja Wigilii Paschalnej. Na nabożeństwo przynosimy paschaliki lub świece, które należy tak zabezpieczyć, aby nie kapał z nich wosk (plastikowa oprawka)

| W przyszłą Niedzielę Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Procesja Rezurekcyjna o godz. 6:30. Po niej Msza św. Kolejne Msze św. będą o 9:00 i 11:00. Nie będzie Mszy św. po południu. Na procesję proszę przygotować chorągwie, baldachim i feretrony. Sądzę, że w tym względzie można liczyć na, jak zawsze niezawodnych strażaków. Nie zabraknie też z pewnością dzieci do dzwonienia oraz dzieci z klasy III niosących różaniec. Nie zapomnijmy też, aby przed Wielkim Piątkiem udekorować przydrożne krzyże, a przed Wielkanocą uporządkować groby swoich bliskich

| Zachęcamy do lektury prasy religijnej. W Gościu Niedzielnym znajdziemy odpowiedź na pytanie: kiedy została odprawiona pierwsza Msza św.?; a także opowieść o sześcioosobowej rodzinie, która nie wyobraża sobie dnia bez Mszy św. W Promyczku Dobra natomiast kolejny odcinek ilustrujący objawienia fatimskie, a także dodatek: suwak literowy. Natomiast w miesięczniku dla najmłodszych, czyli w Małym Promyczku Dobra - las do złożenia oraz do pokolorowania wizerunek Jezusa Miłosiernego. Jet też także: Miłujcie się, Świat misyjny, Misje Dzisiaj, Mały Gość Niedzielny

| Intencje mszalne bieżącego tygodnia

| W ostatnim, czasie za materiały użyte do zabezpieczenia w ławkach stopnia do klęczenia: pleksa, kleje, taśmy zapłaciliśmy 700 zł.

Pragniemy wyrazić wdzięczność p. Władysławowi Poręba, właścicielowi Tartaku Dwór (nr 105) za ofiarę 5000 zł przeznaczoną na odnowienie ławek. Tym samym p. Władysław ufundował 4 duże ławki łącznie z położeniem na nich nowej tapicerki. Bóg zapłać również za ofiary w kopertach złożone na ich odnowienie z nr: 389, 129, 79, 47, a także za wpłatę na rachunek bankowy: z nr 368

| Wójt Gminy Grybów, w związku z realizacją Planu Ochrony Powietrza, zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej inwentaryzacji ogrzewania budynków. Ankieta dostępna w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej www.gminagrybow.pl - Ankietę należy przekazać w formie papierowej do Urzędu pokój nr 4 lub drogą elektroniczną do końca kwietnia

| Na głębokie przeżywanie tajemnic naszego zbawienia przyjmijmy Boże Błogosławieństwo ...

1

XI Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców ››
Ostatnia niedziela kwietnia, w tym roku 30 kwietnia, to zatwierdzony w kalendarzu duszpasterskim Konferencji Episkopatu Polski dzień szczególnej modlitwy za kierowców i wszystkich poruszających się po drogach. Jego organizatorem od lat jest Krajowy Duszpasterz Kierowców ks. dr Marian Midura oraz MIVA Polska, której dyrektorem jest ks. Jerzy Kraśnicki

Hasło XI Niedzieli Modlitw za Kierowców 'W Maryi pomoc i opieka na drogach' nawiązuje do trwającego roku jubileuszy maryjnych: 100-lecia objawień w Fatimie i 140-lecia objawień w Gietrzwałdzie na Warmii

Apel Krajowego Duszpasterstwa Kierowców:

W wypadkach na polskich szosach i ulicach ponosimy dzień w dzień ogromne straty moralne i materialne, wielu bliźnich doznaje cierpień. Dane statystyczne są zatrważające: co roku ok trzech tysięcy zabitych i dziesięciokrotnie więcej rannych - tyle mamy ofiar nieszczęśliwych zdarzeń na drogach. Te liczby powinny skłonić każdego z nas do przeprowadzenia osobistego rachunku sumienia, w którym ocenimy na ile jesteśmy odpowiedzialni za zagrożenia występujące w ruchu drogowym, czy dostatecznie dbamy o życie własne i innych uczestników tego ruchu. Apeluję zatem do wszystkich kierowców - o kulturalną, ostrożną i bezpieczną jazdę! Do wszystkich uczestników ruchu - o poszanowanie dla życia, bo jest ono darem Bożym!

Ks. dr Marian Midura - Krajowy Duszpasterz Kierowców

Ks. Jerzy Kraśnicki - dyrektor MIVA Polska, zastępca Krajowego Duszpasterza KierowcówIstotnym problemem jest udział w wypadkach dużej liczby pieszych i rowerzystów. Szczególnie obfitujący w tego rodzaju wypadki jest okres jesienno-zimowy i zimowo-wiosenny. Szybko zapadający zmrok, mgły, opady i silny wiatr sprzyjają wypadkom drogowym, dlatego kolejny raz prosimy o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Mimo niekorzystnych warunków atmosferycznych obserwujemy, że piesi nagminnie lekceważą obowiązek poruszania się lewą stroną drogi! Prawdziwą plagę naszych dróg stanowią również rowerzyści poruszający się nieoświetlonymi rowerami. Piesi nie używają elementów odblaskowych, a ubrany na czarno człowiek poruszając się po zmroku „zlewa” się z otoczeniem i jest praktycznie niewidoczny dla kierowców. Szczególnie trudno do zmiany nawyków komunikacyjnych namówić osoby starsze”. Niech ten apel dotrze do rowerzystów i pieszych, aby zawsze rozważnie i trzeźwo poruszali się po drogach!

Dwadzieścia pięć milionów ludzi zginęło dotychczas na świecie w wypadkach drogowych - szacuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Dane te obejmują okres od 1896 r., kiedy pierwszy taki wypadek z ofiarą śmiertelną zanotowano w Londynie. Dziś na drogach wszystkich kontynentów ginie rocznie ok. 1,2 mln osób, co 30 sekund jeden człowiek. Ok. 40% wszystkich zabitych to dzieci i młodzież. Mężczyźni stanowią ok. 75 proc. ofiar śmiertelnych wśród osób poniżej 25 roku życia, osoby w wieku od 15 do 44 lat - ponad połowę. Wypadki komunikacyjne stają się z wolna chorobą naszej cywilizacji, jedną z głównych przyczyn przedwczesnych zgonów ludzi. Prognozy ekspertów są jeszcze bardziej niepokojące: w 2020 r. liczba śmiertelnych ofiar ruchu drogowego może przekroczyć nawet 2 mln osób, a wypadki drogowe przesunąć się na trzecią pozycję wśród największych zagrożeń zdrowia i życia, tuż po chorobach serca i nerwicach

Z badań wynika, że niestety bardzo dużo młodych ludzi prowadzi po alkoholu i tylko szokujące komunikaty mogą ich z tej ignorancji wyprowadzić. Respondenci (młodzi kierowcy) zdawali sobie sprawę, że mogą stracić prawo jazdy, ale dopiero po obejrzeniu szokujących spotów telewizyjnych przyznawali, że najbardziej boją się, że zrobią krzywdę komuś a sami wyjdą cało i będą musieli z tym piętnem żyć

Mimo znacznego postępu w rozwiązywaniu wielu społeczno-ekonomicznych problemów współczesnego świata, zagrożeń na drogach nie uda się wyeliminować z naszego życia. Nie uda się też uniknąć ofiar. Można tylko, jak pokazują doświadczenia niektórych krajów, więcej lub mniej ograniczyć ich liczbę. (Krajowa Rada BRD)

* Źródło: www.episkopat.pl

 

Z KSM aktywnie! - XXII Rajd im. ks. W. Gadowskiego w Beskidzie Sądeckim ››
Zabierz przyjaciół, jeśli masz - instrument, koniecznie dobry humor i... do zobaczenia!

Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Tarnowskiej zaprasza - w dniach 19.05 - 21.05 2017 roku - w Beskid Sądecki na XXII Rajd im. ks. Walentego Gadowskiego. Rajd jest inicjatywą otwartą, co oznacza, że udział w niej może wziąć każdy, kto czuje się na siłach by wejść na szlak – nawet jeśli nie należy do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Każda drużyna powinna liczyć m.in. 5 a max. 10 osób plus opiekun. Zgłoszona grupa rozpoczyna swoje wędrowanie wyznaczoną przez siebie trasą już w piątek, a kończy w sobotę po południu w Piwnicznej-Zdrój (w tym roku w Domie Wczasowym „STEFANKA” - ul. Nadbrzeżna 21), gdzie wszyscy spędzają czas przy grillu. W niedzielę ma miejsce wspólna Eucharystia, konkurs wiedzy religijnej oraz znajomości Beskidu Sądeckiego, a także wręczenie pucharów i nagród dla zwycięzców. Jeśli ktoś nie zgromadzi 10 osób do drużyny, to zachęcamy aby łączyć siły i wspólnie przemierzać nasze szlaki

KSM zaprasza do włączenia się w tę inicjatywę, by poprzez uroki Beskidu Sądeckiego napełniać się Bożym Duchem Przyrody, a także, by odkrywać korzyści płynące z aktywnego stylu życia

Więcej informacji, regulamin Rajdu, kapownik, karty uczestnictwa, pytania do konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.ksm.diecezja.tarnow.pl w zakładce: KSM aktywnie oraz w Biurze KSM DT: Tarnów pl. Katedralny 1/1, tel: 14 621-32-18 lub 533 554 777, e-mail: biuro.ksm.dt@gmail.com

* Źródło: www.ksm.diecezja.tarnow.pl

 

Weź i czytaj! - I Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego ››
Organizowany po raz pierwszy, Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego odbędzie się 30 kwietnia. To ogólnopolska inicjatywa Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II oraz Fundacji Soar i Fundacji Dabar. Wydarzenie polega na poddaniu się szczególnej refleksji nad wybranym fragmentem Słowa Bożego. W tym roku będą to cytaty z Listu św. Pawła do Galatów. Hasło wydarzenia brzmi: Weź i czytaj!. Inspiracją do Narodowego Czytania Pisma Świętego są obchody 1050. rocznicy chrztu Polski, natomiast jego głównym celem jest, jak zaznacząja organizatorzy, rozwój życia w łasce chrztu świętego

Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego ma za zadanie ukazywać Pismo Święte jako kod kulturowy chrześcijańskiej Polski i Europy, pomagać w odkrywaniu zalet wspólnotowego czytania Biblii, ukierunkowywać modlitwę i medytację wiernych na wybraną księgę. Celem inicjatywy jest także pokazywanie osób, znane ze swej służby dobru wspólnemu, osiągnięć zawodowych lub sportowych, które w swoim życiu inspirujące się Słowem Bożym. Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego Inicjatywa ma przybliżać najnowsze edycje Pisma Świętego i najlepsze publikacje egzegetyczno-teologiczne, pomocne w samodzielnej interpretacji wybranej księgi biblijnej

Hasło przewodnie Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego brzmi: "Weź i czytaj!". Wydarzenie ma charakter ogólnopolski i będzie przeżywane w kościołach we wszystkich diecezjach, a w miarę możliwości także w świeckich instytucjach, stowarzyszeniach, placówkach dydaktyczno-wychowawczych, organizacjach i ruchach. Tego dnia w kościołach będzie miała miejsce uroczysta lektura fragmentu księgi biblijnej. W tym roku będą to wybrane teksty z "Listu do Galatów" z odpowiednim nawiązaniem do Niedzieli Biblijnej. Duchowni zachęcają do odczytania ich przed rozpoczęciem Mszy św. Formularz z potrzebnymi tekstami będzie podany w „Przeglądzie Biblijnym”, który każda parafia otrzyma przed Wielkanocą. W niektórych kościołach odbędzie się również popołudniowa celebracja Słowa Bożego przez wystawienie Najświętszego Sakramentu, hymn do Ducha Świętego, odczytanie fragmentów z "Listu do Galatów", krótkie rozważanie i błogosławieństwo księgą Pisma Świętego

W parafiach odbędzie się również rozdawanie „Chleba życia” (por. J 6,26-51a), czyli pojedynczych fragmentów "Listu do Galatów", by wierni mogli zabrać je do domu, odszukać zaznaczony tekst we własnym Piśmie Świętym, uważnie przeczytać, rozważyć w kontekście swojego powołania i aktualnej sytuacji życiowej. Duchowni zachęcają do nauczenia się go na pamięć i przywoływania w codziennej modlitwie

Co tydzień na facebooku i na stronie internetowej Dzieła Biblijnego będzie drukowany kolejny fragment "Listu do Galatów" z odpowiednim komentarzem egzegetycznym, patrystycznym oraz ikonograficznym

Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II oraz Fundacja im. Rodziny Ulmów Soar dostarczą do wszystkich parafii odpowiednią ilość specjalnie przygotowanego Biuletynu, który przybliży wiernym "List do Galatów" oraz pomoże w jego samodzielnej lekturze i medytacji nad jego treścią. Obok tekstu natchnionego będzie w nim zamieszczony komentarz narracyjny, objaśnienia geograficzno-historyczne, orędzie teologiczne i aktualizacja w odniesieniu do życia chrześcijan i Kościoła w świecie współczesnym

Narodowe Czytanie Pisma Świętego to wspólna inicjatywa Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II oraz Fundacji Soar i Fundacji Dabar. W dniu 11 stycznia 2017 roku została ona przedstawiona abp. Stanisławowi Gądeckiemu. Po zapoznaniu się z celami i formą przeprowadzenia inicjatywy, przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski, uznał wydarzenie za potrzebne dopełnienie uroczystości 1050- lecia Chrztu Polski i objął nad nim patronat honorowy. Do zorganizowanie uroczystości na poziomie ogólnopolskim przewodniczący KEP upoważnił pomysłodawców: moderatora krajowego Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II ks. prof. Henryka Witczyka oraz założyciela Fundacji Soar p. Bogdana Romaniuka, inicjatora powstania i budowy Muzeum Rodziny Umów w Markowej

W diecezjach odpowiedzialnymi za zorganizowanie czytania będą moderatorzy diecezjalni Dzieła Biblijnego upoważnieni do tego przez swojego biskupa, w ścisłej współpracy z nim, a także we współpracy z diecezjalnym referentem ds. duszpasterstwa. W parafiach księża proboszczowie razem z innymi duszpasterzami, katechetami, członkami zwyczajnymi Dzieła Biblijnego, kręgów biblijnych i lektorów – podejmą trud zorganizowania uroczystego czytania "Listu do Galatów" przed każdą Mszą św. w Niedzielę Biblijną lub w innej formie (z wykorzystaniem proponowanych materiałów)

Telewizja Polska, Polskie Radio, TV Trwam, Radio Maryja, diecezjalne Rozgłośnie Radiowe będą transmitowały „na żywo” ważniejszych uroczystości związane z Narodowym Czytaniem Pisma Świętego

* Źródło: www.biblista.pl

 

Rodzina Rodzinie - Projekt Caritas Polska ››
Całe rodziny, zakłady pracy, wspólnoty parafialne czy sąsiedzi mogą uczestniczyć w programie 'Rodzina Rodzinie'. Spersonalizowany program pomocy przygotowany przez Caritas Polska daje szansę na realną odpowiedź na apel Papieża Franciszka. Na stronie www.rodzinarodzinie.caritas.pl znajdziemy opis konkretnych rodzin, które czekają na pomoc – mówi ks. Ryszard Podstołowicz, dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej

Możemy tę rodzinę wesprzeć materialnie, tam znajdziemy informację jaki jest koszt utrzymania i przeżycia tej rodziny w skali miesiąca. Ta akcja na razie jest na sześć miesięcy. Bardzo serdecznie zachęcamy. To jest nasza odpowiedź na apel papieża Franciszka, to jest nasza odpowiedź na tę trudną sytuację imigrantów, to jest bardzo konkretna pomoc tym, którzy faktycznie tam cierpią – dodaje ks. Ryszard Podstołowicz

Darczyńca może objąć rodzinę wsparciem całościowym lub częściowym, w zależności od możliwości finansowych. W ten sposób jedną rodzinę syryjską może wspierać zarówno kilku darczyńców indywidualnych jak i jedna parafia, wspólnota czy firma

Akcja, którą proponuje Caritas Polska przywraca im godność – zauważa siostra Urszula Brzonkalik ze zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi pracująca w Aleppo. Rodziny, którymi się opiekuję straciły wszystko. Pytacie o ich imiona, prosicie o ich zdjęcia, o potrzeby, to są ludzie, którzy zostali zauważeni – dodaje

Pomocą objęte będą trzy kategorie rodzin potrzebujących wsparcia: osoby mieszkające w Aleppo w Syrii, uchodźcy syryjscy w Libanie oraz będący w nędzy z powodu zapaści spowodowanej kryzysem uchodźczym Libańczycy

* Źródło: www.diecezja.tarnow.pl

Sytuacja humanitarna w Syrii

Wojna w Syrii toczy się od ponad pięciu lat. Nie ma pełnych statystyk dotyczących liczby ofiar śmiertelnych tego brutalnego konfliktu – według różnych szacunków jest to między 250 000 a 500 000 osób. Pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 13 milionów ludzi, w tym 6 milionów dzieci. Przed wojną w Syrii mieszkały około 23 miliony osób. Wskutek wojny połowa syryjskiej populacji zmuszona została do opuszczenia swoich domów – ponad 4,8 miliona osób uciekło z kraju, a liczba uchodźców wewnętrznych w Syrii szacowana jest na co najmniej 6,5 miliona. 4,5 miliona osób żyje w obszarach dotkniętych bezpośrednio działaniami wojennymi, do których bardzo trudno dotrzeć z pomocą. 80% Syryjczyków żyje w ubóstwie, co trzecie gospodarstwo domowe jest zadłużone, a szacowana długość życia od wybuchu konfliktu spadła o 20 lat. Potrzeby pomocy humanitarnej w samej Syrii szacowane są na ponad 3 miliardy dolarów w roku 2016

Prawie 70% populacji nie ma dostępu do odpowiedniej jakości wody pitnej, a w niektórych miejscach, takich jak oblężone Aleppo, zasoby wód gruntowych są na wyczerpaniu. Za dostęp do wody trzeba płacić duże kwoty, a możliwości zarobkowe są minimalne. Ponad dwa miliony ludzi nie mają odpowiedniego schronienia, a 1,7 miliona uchodźców wewnętrznych mieszka w obozach lub ośrodkach zbiorowych. 11 milionów ludzi wymaga opieki medycznej. Co trzecia osoba nie ma zaspokojonych podstawowych potrzeb żywieniowych, a prawie 9 milionów osób potrzebuje wsparcia żywnościowego z powodu braków w dostępności produktów i niezrównoważonej diety. Niedożywienie stwarza szczególne zagrożenie dla dzieci – około 90 000 dzieci poniżej piątego roku życia jest skrajnie niedożywionych, a w strefie ryzyka są ponad 3 miliony dzieci, kobiet w ciąży i karmiących. Co czwarte dziecko jest narażone na ryzyko zaburzeń zdrowia psychicznego. 2 miliony dzieci nie chodzą do szkoły


I Ty możesz dołączyć do projektu Caritas Polska pn. Rodzina Rodzinie, polegającym na pomocy uchodźcom syryjskim ze strony polskich rodzin, wspólnot i zgromadzeń zakonnych. Możesz już dziś: Dołączyć do zbiórki dla rodziny, Zostać patronem rodziny lub Wykonać gest solidarności ...

Program 'Rodzina Rodzinie' polega na objęciu wsparciem rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii przez osoby, rodziny, wspólnoty, zgromadzenia zakonne w Polsce. Chcielibyśmy pomoc uczynić spersonalizowaną w nawiązaniu do tego co mówił Papież Franciszek: „Uchodźcy to nie liczby, tylko osoby, które mają twarze, imiona i historie życia, i odpowiednio do tego należy ich traktować”. Sposób realizacji akcji umożliwi dość bliski kontakt między rodzinami w Libanie i Syrii a środowiskami w Polsce. Unikniemy w ten sposób masowości i anonimowości, które skutkują w pogłębianiu się obojętności i dezinformacji społecznej

Program posiada wysoki potencjał pomocy materialnej. Polega on na objęciu pomocą materialną przez poszczególne osoby, rodziny, parafie, wspólnoty, zgromadzenia zakonne rodziny w Libanie czy Syrii, które potrzebują pomocy. Pomoc wynika z konkretnych potrzeb wskazanych przez rodziny

Program posiada również istotny, szczególnie dziś, wymiar duszpasterski. Skuteczne dotarcie do jak największej liczby środowisk katolickich w Polsce, poczynając od parafii przez duszpasterstwa, wspólnoty, zakony, seminaria itd. umożliwi przekazanie kompetentnych informacji dot. dramatycznej sytuacji rodzin, które ucierpiały w wyniku wojny w Syrii, o które tak często upomina się Papież Franciszek. Podczas Drogi Krzyżowej w trakcie ŚDM powiedział: Istnieją takie pytania, na które nie ma żadnych ludzkich odpowiedzi. Możemy tylko spojrzeć na Jezusa i Jego zapytać. A odpowiedź Jezusa jest następująca: Bóg jest w nich, Jezus jest w nich, cierpi w nich, głęboko utożsamiony z każdym z nich


Sytuacja uchodźców w krajach sąsiadujących z Syrią

W bazach UNHCR zarejestrowanych jest obecnie ponad 4,8 miliona uchodźców z Syrii. Ponad 52% z nich – a więc ponad 2,5 miliona to osoby poniżej 18 roku życia, a 18% – dzieci poniżej 4 roku życia, które nie znają innej sytuacji życiowej niż wojna lub uchodźctwo. Uchodźcy mieszkają przede wszystkim w krajach sąsiadujących z Syrią. Ponad 2,7 miliona uchodźców z Syrii przebywa w Turcji, ponad 1 milion w Libanie, w Jordanii zarejestrowanych jest ponad 650 tysięcy uchodźców, 250 tysięcy w Iraku i 100 tysięcy w Egipcie. Władze państwowe poszczególnych krajów szacują, że liczba uchodźców może być wyższa niż podają dane UNHCR, w Jordanii nawet dwukrotnie wyższa.Od kwietnia 2011 do czerwca 2016 ponad milion Syryjczyków złożyło wnioski o azyl w Europie. UNHCR szacuje, że do zapewnienia odpowiedniej pomocy uchodźcom z Syrii oraz wsparcia ludności lokalnej w krajach sąsiadujących z Syrią konieczne jest w samym 2016 roku 4,5 miliarda dolarów. Do lipca 2016 roku zgromadzono 40% potrzebnej kwoty

Ponieważ wojna trwa od kilku lat, uchodźcy mieszkający w krajach sąsiadujących z Syrią zmagają się z coraz większymi problemami ekonomicznymi – wykorzystali już oszczędności i dostępne im zasoby, długi gospodarstw domowych są coraz wyższe, średnio sięgają 900 dolarów. Zdecydowana większość uchodźców żyje poniżej linii ubóstwa

90% uchodźców nie mieszka w obozach dla uchodźców, ale w miastach, miasteczkach i na obszarach wiejskich. Problemy osób mieszkających w obozach są inne niż uchodźców miejskich. Obóz zapewnia schronienie, podstawowe żywienie i opiekę medyczną. Jest jednak dla uchodźców dużym obciążeniem psychicznym – nie mają możliwości podjęcia pracy, nie ma dostępu do edukacji (lub jest w ograniczonym zakresie), wpada się w stan bierności i nieustanne poczucie tymczasowości. Uchodźcy miejscy z kolei muszą opłacić wysokie koszty wynajmu mieszkań lub innego typu schronień, zadbać o wyżywienie, a w większości przypadków nie mają szans na pracę, bo nie mają na to pozwoleń oraz rywalizują o ograniczone zasoby ze społecznościami przyjmującymi

Usługi publiczne, takie jak opieka zdrowotna czy edukacja, a także rynek mieszkaniowy i infrastruktura, nie wytrzymują dodatkowego obciążenia, związanego z napływem ogromnej liczby uchodźców, przez co następuje także spadek życia społeczności lokalnych. Obecnie pomoc humanitarna kierowana jest już nie tylko do uciekinierów z Syrii, ale też tych z lokalnych mieszkańców, którzy najbardziej odczuli negatywne skutki kryzysu uchodźczego

* Źródło: www.caritas.pl

 

Te wakacje najlepiej spędzić z KSM - Oferta 2017 już dostępna! ››
Obozy z pomysłem! Prawdziwa i niezapomniana przygoda. Z pewnością znajdzie się coś dla Ciebie! Propozycja skierowana jest do dzieci i młodzieży pragnącej pogłębiać znajomość języków obcych oraz aktywnie spędzić czas przerwy w nauce. Miejsca, w których odbędą się obozy mają swój niepowtarzalny urok. Cisza i spokój ... Tego chyba wszystkim trochę brakuje

Celem obozów i kolonii językowych organizowanych przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest nie tylko wypoczynek czy nauka, ale również wychowanie dzieci i młodzieży oparte na wartościach, takich jak Bóg, Honor i Ojczyzna. Uczestnictwo w tego rodzaju przedsięwzięciach jest dla młodego człowieka bardzo owocną formą spędzenia wolnego czasu, połączoną z aktywnością intelektualną i fizyczną. Wszystkie obozy będą również czasem spotkania z Bogiem. Codzienna Msza Św. i modlitwa wprowadzą uczestników w duchowy klimat turnusów

W tegorocznej ofercie: OBÓZ, ŻE HEJ!- Poronin-Tatry, OBÓZ JĘZYKOWO-KONNY - Bukowiec-n.Soliną, OBÓZ TURYSTYCZNY - Lutowiska-Bieszczady, OBÓZ FORMACYJNY KSM - Śnieżnica-Beskid Wyspowy - wiecej na www.ksmdt.manifo.com

* Źródło: www.ksmdt.manifo.com

 

Apel strażaków - Nie wypalajcie traw! ››
W Polsce w 2016 roku odnotowano 126 228 pożarów, wśród których były 36 442 pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło 29% wszystkich pożarów w Polsce. Najwięcej pożarów traw odnotowano w marcu i kwietniu, łącznie 18 502, co stanowiło 51% wszystkich pożarów traw w 2016 roku

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety, wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne

1

Nic bardziej błędnego ... Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia. Powoduje ponadto zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych

Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h (szybki bieg to prawie 19 km/h, szybka jazda na rowerze to około 30 km/h). W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W wypadku dużej jego prędkości i gwałtownej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy oraz zabudowania

Pożary łąk i lasów powodują ogromne straty materialne. Często z dymem idzie dorobek wielu pokoleń. Szacowane straty w wyniku pożarów traw, które powstały w 2016 roku, to 8 700 000 złotych. Średni czas trwania akcji gaszenia pożaru trawy wynosi 52 minut. W 2016 roku średnio co 14 minut strażacy wyjeżdżali do pożarów traw i nieużytków rolnych. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt

W 2016 roku podczas akcji ratowniczych związanych z gaszeniem pożarów traw zużyto 67 373 000 litrów wody, co odpowiada pojemności 18 basenów olimpijskich. Pożary traw na nieużytkach, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują dużą liczbę strażaków i zasobów ratowniczych. Każda tego typu interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy, zaangażowani w gaszenie pożarów traw na łąkach i nieużytkach, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi związaną z wypalaniem traw nie dojadą na czas tam, gdzie są bardzo potrzebni

Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzykować, muszą również liczyć się z konsekwencjami...

Zakaz wypalania traw zawarto w następujących aktach prawnych:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 r. poz. 627):

• art. 124: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

• art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100):

• art. 30 ust. 3 pkt 3: „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:

• art. 82 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114 ze zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić od 20 do 5000 złotych.

• art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.): „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”

W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się także Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika gruntów do ich utrzymania zgodnie z normami tzn. w dobrej kulturze rolnej - art. 7 ust. 1 pkt 2a Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn. zm.). W ślad za Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, należy stwierdzić że wypalanie traw jest środowiskowo szkodliwe, ale także surowo zabronione. Za wypalanie traw grożą, oprócz kar nakładanych np. przez policję czy prokuraturę, także dotkliwe kary finansowe nakładane przez Agencję w postaci zmniejszenia od 5 do 25%, a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok

* Źródło: www.stoppozaromtraw.pl

 

Kim On właściwie jest? Idźcie i głoście – XXXV PPT na Jasną Górę ››
Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę to wydarzenie, które od ponad trzydziestu lat mobilizuje wszystkich tych, którzy chcą przeżyć szczególne 'rekolekcje w drodze'. Pielgrzymka łączy w sobie trudy marszu z modlitwą w niezliczonych intencjach oraz możliwość spotkania niezwykłych ludzi, a zwłaszcza odnowienie przyjaźni z największym Przyjacielem i doświadczenie miłości oraz opieki Jego Matki

Udział w Pieszej Pielgrzymce Tarnowskiej to pokonywanie drogi w sensie dosłownym – fizycznym, tej mierzonej kilometrami, dążącej do sanktuarium Jasnogórskiej Pani, a także, a nawet przede wszystkim drogi w sensie duchowym, czyli ukierunkowanie całego swojego życia na Jezusa i pójście za Nim. Pielgrzymowanie to odzwierciedlenie naszego ziemskiego życia, naszego wędrowania w kierunku życia wiecznego - do domu Ojca. Tarnowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę jest jednym ze sposobów głoszenia Ewangelii. Trzeba bowiem pamiętać, że jest ona formą rekolekcji z Mszą Świętą, naukami i nieustanną modlitwą. Jej wspólnotowość daje też wiele okazji do natychmiastowej weryfikacji autentyczności swojego życia duchowego

Tarnowskie pątnictwo swoją historią sięga 1982 roku. Każdego lata, w dniach 17 – 25 sierpnia, na Jasną Górę podąża niezliczona rzesza pielgrzymów. Są oni podzieleni na 25 grup, formowanych przy wyznaczonych parafiach Diecezji Tarnowskiej. Od Krynicy i Krościenka, przez Nowy Sącz, Tarnów, po Mielec i Dębicę, wierni ziemi tarnowskiej łączą się w drodze do Matki Częstochowskiej. I choć dla wielu pobudki do wyruszenia na pielgrzymi szlak są różne, cel pozostaje niezmienny. To podjęcie osobistej próby pogłębienia swojej relacji z samym Jezusem poprzez – niejednokrotnie ciężką – wędrówkę przed Tron Matki Najświętszej – Królowej Polski


Kim On właściwie jest? (Łk 8,25)
Idźcie i głoście

Tegoroczna XXXV Piesza Pielgrzymka Tarnowska będzie próbą spojrzenia na to, kim był i kim dla mnie jest Jezus. Analizując "drogę" naszego Pana możemy w pełni stawać się Jego uczniami, a zarazem świadkami zdolnymi podjąć wezwanie skierowane do każdego z nas - Idźcie i głoście. Jest to wezwanie nie tylko na rok duszpasterski 2017, ale życiowe zadanie, które pozostawił nam Pan po swoim zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu

Patrząc na najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa, będziemy starali się poznawać je, patrząc na Niego, a także na siebie samych. Naszym przewodnikiem będzie Ewangelia według św. Łukasza, którą będziemy chcieli poznawać w duchu metody Lectio Divina

W kolejne dni zatrzymamy się w miejscach, przy wydarzeniach, które będą nam mówić o Jezusie:

Nazaret - scena Zwiastowania

Betlejem i wydarzenie narodzenia

Rzeka Jordan - i spotkanie z tym, który miał poprzedzić Jezusa, z Janem Chrzcicielem

Betania i dom Marii i Marty

Góra Tabor i wydarzenie Przemienienia

W drodze ku Jerozolimie, we wspólnocie uczniów, by prosić wraz z nimi Panie naucz nas modlić się

W drodze ku Jerozolimie słuchając przypowieści o bogaczu i Łazarzu, o Synu Marnotrawnym

Jerozolimie, by stanąć pod Jego krzyżem

Emmaus, by spotkać się ze świadkami Jego Zmartwychwstania

Materiały na tegoroczną Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską przygotowuje ks. Piotr Łabuda, który w tym roku będzie naszym "duchowym przewodnikiem" w czasie dziewięciu dni rekolekcji w drodze


Laureat tegorocznego Konkursu na plakat XXXV PPT

Autorem propozycji, która została wybrana przez Kapitułę Konkursową - Zarząd PPT, jest Mateusz Kowal z Woli Radłowskiej – porządkowy grupy nr 21 bł. Karoliny, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Oblicze Chrystusa, które użyłem do opracowania plakatu, towarzyszy mi chyba przez całe życie. Mój Tato, który jest rzeźbiarzem i malarzem, pierwszy taki obraz namalował w latach '80, jeszcze przed moim urodzeniem, później jeszcze wiele razy wciągu mojego życia. Zawsze mnie ono fascynowało. Sam też dwukrotnie miałem przyjemność namalować tego Chrystusa. Kilka lat temu, przeczytałem w książce 'Świadkowie Tajemnicy' o wizerunku Jezusa z Całunu Turyńskiego i chuście z Manoppello, o tym jak te oblicza się ze sobą cudownie pokrywają. Zainspirowało mnie to. Postanowiłem nałożyć na siebie 33 wizerunki Chrystusa (32 obrazy autorstwa mojego Taty i jeden mój). W wyniku symulacji komputerowej uzyskałem wizerunek Jezusa, który teraz mogłem użyć do przygotowania propozycji plakatu. Wystarczyło dorzucić tekst, bo to spojrzenie Jezusa mówiło samo za siebie - pisze Mateusz

Serdecznie gratulujemy zwycięzcy i dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznego konkursu

* Źródło: www.pielgrzymkatarnowska.pl

 

Idźmy naprzód z nadzieją – XVII Dzień Papieski 2017 ››
Hasłem XVII Dnia Papieskiego, obchodzonego w tym roku 8 października, będą słowa 'Idźmy naprzód z nadzieją'. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia planuje również konkurs akademicki im. Bp. Jana Chrapka na najlepszą pracę magisterską i najlepszą rozprawę doktorską, inspirowaną nauczaniem Jana Pawła II

Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego 'Idźmy naprzód z nadzieją', ma stanowić zaproszenie i znak tego, by poprzez Dzień Papieski docierać do głębi nauczania Papieża Polaka

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia planuje również konkurs akademicki im. Bp. Jana Chrapka na najlepszą pracę magisterską i najlepszą rozprawę doktorską, inspirowaną nauczaniem św. Jana Pawła II. Konkurs organizowany jest we współpracy z kilkoma uniwersytetami: Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Pierwsza edycja konkursu zaplanowana jest na rok 2018

To nie pierwsza taka inicjatywa Fundacji – do 2015 roku, przez czternaście lat, Fundacja prowadziła Konkurs o Indeks na studia dziennikarskie im. bpa Jana Chrapka. Czternaście edycji konkursu zrodziło grono ponad 120 laureatów – studentów dziennikarstwa, polityki społecznej, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz politologii

Wieloletni opiekun poprzedniego konkursu prof. Jerzy Olędzki postanowił kontynuować dzieło i rozpocząć nowy konkurs, którego patronem również będzie zmarły tragicznie bp Jan Chrapek

Obozy Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia na stałe wpisały się w jej kalendarium, jak również w życie stypendystów. Pomysł wakacyjnego spotkania wszystkich członków programu stypendialnego zrodził się w 2001 roku

Tegoroczny obóz młodzieży gimnazjalno-licealnej odbędzie się w Białymstoku od 13 do 24 lipca. Czas ten będzie okazją do poznania akademickich możliwości miasta, jakie oferują tamtejsze uczelnie wyższe

Z kolei liczący ponad 1100 osób obóz studencki odbędzie się w dniach 4-10 lipca w Tarnowie. Jest on czasem na rozwój duchowy, artystyczny oraz pogłębianie przyjaźni. Liczne konferencje, dyskusje i spotkania modlitewne mają skłaniać młodych do refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II

Zeszłoroczny Dzień Papieski odbył się 9 października pod hasłem 'Bądźcie świadkami miłosierdzia'. Wówczas w zbiórce przykościelnej i publicznej na rzecz funduszu stypendialnego uczestniczyło około 50 tysięcy wolontariuszy. W wyniku zbiórki przykościelnej Fundacja otrzymała 6 862 346,37 zł. W ramach zbiórki publicznej do puszek trafiło 719 643,33 zł. Ponadto za pośrednictwem akcji SMS, na konto 'Dzieła' przekazano 203 281,40 zł.

Od 2001 roku Dzień Papieski przypada zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Jest to dzień łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem, w czasie którego wierni są zachęcani do zgłębiania nauczania Jana Pawła II

Każdego roku Dzień Papieski jest wydarzeniem nie tylko duchowym, ale również intelektualnym i kulturalnym. Organizowane są konferencje, seminaria i sesje naukowe poświęcone nauczaniu papieskiemu. Obchodom towarzyszą również liczne koncerty, konkursy, biegi czy spływy kajakowe, przedstawienia teatralne, wystawy zarówno ogólnopolskie jak i w formie przedsięwzięć lokalnych

Wymiar charytatywny Dnia Papieskiego obejmuje ogólnopolską zbiórkę środków na fundusz stypendialny dla uzdolnionej, niezamożnej młodzieży z małych miast i wsi. Fundacja wspiera aktualnie prawie 2300 młodych ludzi. Przykościelne i publiczne kwesty, prowadzone na ulicach miast, na dworcach kolejowych i autobusowych, w portach lotniczych, na deptakach i w centrach handlowych, to wydarzenia w czasie których blisko 100 tys. wolontariuszy w całym kraju zbiera środki na stypendia edukacyjne dla podopiecznych Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

Symbolicznym wyrazem wdzięczności od stypendystów są naklejki i obrazki z fragmentem nauczania Jana Pawła II oraz krówki, rozdawane w trakcie tradycyjnych happeningów. Od jedenastu lat stypendystom można pomóc także drogą SMS-ową lub telefonicznie

* Źródło: www.episkopat.pl

 

Rekomendacje Filmowe ››
Różaniec to sposób na zło – sposób, który otwiera Niebo i pomaga zmieniać nasze życie na lepsze. Stoi za nim ogromna liczba niesamowitych historii, obok których nie można przejść obojętnie. O różańcowych cudach opowiedzą doświadczeni reżyserzy: Dariusz Walusiak i Mariusz Pilis swoim filmem składającym się z niesamowitych historii z całego świata, w których główną rolę odgrywa ogromna siła modlitwy różańcowej

1

Teraz i w godzinę śmierci - produkcja: Polska 2017, dokumentalny, 95 min, reżyseria: Dariusz Walusiak, Mariusz Pilis

Na zdjęciu młody amerykański żołnierz. Chwilę wcześniej został ciężko ranny. Cierpi, ale jest już spokojny. W zaciśniętej, brudnej od krwi pięści, trzyma różaniec. Twierdzi, że przeżył tylko dzięki temu, że intensywnie odmawiał modlitwę różańcową. Ta historia ma jeszcze drugie dno – zdjęcia przedstawiające rannego żołnierza wykonała fotografka, która później ginie zastrzelona w Afganistanie ...

1

Historia tej fotografii stała się inspiracją dla dwóch polskich filmowców Mariusza Pilisa i Dariusza Walusiaka. Wraz z kamerą wyruszyli w wielomiesięczną podróż przez cztery kontynenty, by przekonać się czy naprawdę, jak twierdzą katolicy, modlitwa różańcowa może zmieniać bieg historii. Czy prawdą jest, że równo sto lat temu w Fatimie Maryja zachęcając do odmawiania różańca podarowała światu najlepszą broń w walce ze złem ?

'Teraz i w godzinę śmierci' to wielka, epicka opowieść o sile modlitwy różańcowej, splecionych z nią losach świata i losach pojedynczych ludzi, którym codziennie towarzyszy pogardzana przez wielu modlitwa

Premiera 13 maja 2017 - w 100-lecie Objawień fatimskich. Film w kinach od 19 maja - Seanse: Nowy Sącz kino Sokół

 

Wkrótce premiera filmu o życiu św. Maksymiliana Maria Kolbe ››
Maksymilian Maria Kolbe, ten niezwykły franciszkanin już wkrótce może być znany każdemu. Obecnie trwa postprodukcja filmu, który przedstawi całemu światu niezwykłego Polaka. Reżyserem dokumentu jest Michał Kondrat. Autorką scenariusza, przygotowanego na podstawie pism o. Kolbego i wspomnień świadków, jest Joanna Ficińska. Premiera filmu, który łączy elementy fabularne z narracją dokumentalną, zaplanowana jest wiosną br. w Cannes. Film był już oferowany na targach telewizyjnych w Berlinie, znajdzie się też w ofercie targów telewizyjnych w Cannes i w Hong Kongu. Premiera polska zaplanowana jest na październik, kiedy obchodzone będzie 100-lecie założenia Rycerstwa Niepokalanej

Dwie korony - produkcja: Polska 2017, dokumentalny-biograficzny, scenariusz: Joanna Ficińska, reżyser: Michał Kondrat

Występują: Adam Woronowicz, Cezary Pazura, Maciej Musiał, Antoni Pawlicki, Dominika Figurska, Sławomir Orzechowski, Artur Barciś, Marcin Kwaśny ...

Marzenie o realizacji filmu o o. Maksymilianie towarzyszyło Michałowi Kondratowi już od dawna. Reżyser zafascynowany postacią zakonnika, który wyprzedzał swoją epokę [Kolbe publikuje w 1918 r. we włoskim piśmie naukowym plan pojazdu, który ma się przemieszczać międzyplanetarnie. Opisuje czym będzie napędzany, rozpisuje wzory matematyczne, przewiduje, że ciała będą się znajdowały w stanie nieważkości i związane z tym choroby, więc rozpisuje specjalną dietę. Naukowe publikacje, wprawiające dziś w zdumienie konsultantów z instytutów lotów kosmicznych - to nie jedyne nieznane dotąd fakty z życia świętego], pokonywał granice, a w końcu oddał życie za współwięźnia w Auschwitz, postanowił udać się jego tropem, aż do dalekiej Japonii. Co ciekawe, pierwsze znaki działania o. Maksymiliana pojawiły się podczas pracy nad realizacją filmu 'Jak pokonać szatana'. To właśnie w tym czasie św. Maksymilian przypomniał o sobie w sposób niepodważalny

Gdy o. Cipriano de Meo, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów opowiedział Michałowi Kondratowi tę historię, reżyser wiedział, że Święty chce działać i pragnie o sobie przypomnieć. O. Cipriano przez wiele miesięcy modlił się za wstawiennictwem o. Matteo da Agnone o uwolnienie od wpływu złego ducha pewnego mężczyzny. Któregoś dnia, zmarły zakonnik zapowiedział, że ustąpi miejsca 'większemu świętemu'. Obecni usłyszeli wówczas św. Maksymiliana Marię Kolbego, który obiecał egzorcyście wyjątkowy podarunek. Po upływie roku, dokładnie w rocznicę tego wydarzenia, o. Cipriano po raz kolejny modlił się nad tym samym, zniewolonym mężczyzną. Nagle, na oczach dwudziestu osób, w jego rękach pojawiły się okulary. Były stare i zniszczone, jednak, co nieprawdopodobne z nienaruszonymi szkłami. Dla doświadczonego egzorcysty ten nagle zmaterializowany przedmiot był wyraźnym znakiem wstawiennictwa i opieki św. Maksymiliana

Fakt pojawienia się niezwykłych okularów postanowiono dokładnie sprawdzić. Wiemy, że o. Maksymilian zginął w bloku śmierci nr 11, po tym jak ofiarował swoje życie za Franciszka Gajowniczka. Oprawcy, najpierw pozostawili go bez chleba i wody przez dwa tygodnie, a 14 sierpnia 1941 dobili zastrzykiem z fenolu. Co stało się z ciałem o. Maksymiliana? Podobno świadkowie widzieli jak wrzucone do pieca nie poddawało się płomieniom. Nie ma na to jednoznacznych dowodów. Z całą pewnością wiadomo jednak, że nie zachował się ani pasiak, ani okulary, jedyne przedmioty, które miał na sobie w momencie śmierci. Jedyną zachowaną relikwią jest broda, którą Maksymilian zgolił zanim zabrano go na przesłuchania. Tropem, który udało się podjąć są zachowane w klasztorze zdjęcia. Analiza potwierdziła, że przedmiot, który ukazał się podczas egzorcyzmu jest identyczny z tym na fotografiach. W tym wypadku wiara i wiedza uzupełniły się. O. Cipriano de Meo zaczął posługiwać się niezwykłymi okularami podczas egzorcyzmów. Reakcja złego ducha jest jednoznaczna i tym samym potwierdza ich autentyczność

W filmie wybrzmiewa przekonanie, że obecność o. Maksymiliana w Auschwitz nie była dziełem przypadku. Mówi się o tym, że o Auschwitz Pan Bóg zapomniał, ale tak nie było, bo świadkowie mówią, że obecność o. Maksymiliana była dowodem na obecność Boga w tym miejscu. Wiele osób chciało odebrać sobie tam życie i nie zrobiło tego, ponieważ Maksymilian z nimi rozmawiał, dodawał otuchy, modlił się za nich. On uratował nie tylko jedno życie, ale wiele z nich

Ważnym wątkiem filmowej opowieści będzie także działalność o. Maksymiliana Kolbego w Japonii, gdzie po miesięcznej obecności - bez funduszy ani znajomości języka - zakonnik wydał pierwszy numer japońskiej edycji 'Rycerza Niepokalanej' w nakładzie 10 tys. egzemplarzy. Następnie o. Maksymilian buduje w Japonii klasztor w miejscu, które wszyscy mu odradzają. Okazuje się, że jest to miejsce błogosławione, bo podczas wybuchu bomby w Nagasaki, wszystko zostaje zmiecione z powierzchni ziemi poza tym klasztorem. To dowody na to, że Maksymilian był prowadzony przez Boga, a jego wybory nie były przypadkowe. Życie o. Maksymiliana Kolbe, to gotowy scenariusz na film - Najwyższy czas, aby historię o. Maksymiliana Marii Kolbe poznał cały świat

* Źródło: www.kolbe.org.pl

 

List pasterski Episkopatu Polski z okazji Roku św. Brata Alberta ››
| List pasterski Episkopatu Polski z okazji Roku św. Brata Alberta

Drodzy Bracia i Siostry!

Motywem przewodnim dzisiejszej liturgii słowa jest radosna nowina o Emmanuelu – Bogu bliskim każdemu z nas. O Bogu, który jest blisko nie tylko dla tych, którzy z troską Go szukają, ale również o Bogu, który pragnie bliskości tych, którzy poprzez różnego rodzaju nieszczęścia, porażki życiowe czy moralne zagubienie utracili poczucie Jego obecności. Szczyt owego zbliżenia się Boga do człowieka stanowi Wcielenie Bożego Syna, przyjście na świat poczętego z Maryi Dziewicy Jezusa Chrystusa, który „zbawia swój lud od jego grzechów” (Mt 1,21). Przeżywamy aktualnie ostatni tydzień liturgicznego czasu Adwentu, przygotowując się do świętowania narodzenia Emmanuela, Boga, którego pragnieniem jest bycie z nami.

Rok św. Brata Alberta – kontekst, motywy oraz cel

Z dniem Bożego Narodzenia wiąże się w tym roku specjalna okoliczność. Sto lat temu, właśnie w ten dzień, gdy w południe dzwony wzywały do modlitwy Anioł Pański, narodził się dla nieba św. Brat Albert, opiekun nędzarzy i wydziedziczonych – „Brat naszego Boga”, jak trafnie określił go Karol Wojtyła[1]. Setna rocznica śmierci stanowi dobrą okazję, by przybliżyć wszystkim tę niezwykłą postać poprzez ogłoszenie roku 2016 /2017 Rokiem św. Brata Alberta.

Rok poświęcony uczczeniu tego szczególnego Patrona Miłosierdzia stanowi doskonałą kontynuację zakończonego niespełna miesiąc temu przez papieża Franciszka Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. „Miłosierni jak Ojciec” to hasło, które przyświecało nam w tym czasie i wzywało do odnowienia wiary w Boga – miłosiernego Ojca. Tak odnowiona wiara na skutek doświadczenia Bożej dobroci, przynieść powinna owoce w postaci przemiany serca, które otrzymuje nową wrażliwość, niejako nowe spojrzenie na otaczający nas świat. Prawdziwa przemiana serca z konieczności wyraża się na zewnątrz, w pełnym oddania miłosiernym działaniu na rzecz bliźnich. Taki był właśnie cel tego łaski czasu dla Kościoła ukazany nam przez papieża Franciszka: „aby uczynić świadectwo wierzących jeszcze mocniejszym i skuteczniejszym”[2]. W bezpośrednim następstwie Jubileuszu Miłosierdzia mamy okazję przyjrzeć się bliżej osobie św. Brata Alberta, który wyraziście ukazuje nam, jak w praktyce urzeczywistniać chrześcijańskie miłosierdzie.

W roku 2016 w naszej Ojczyźnie również przeżywaliśmy 1050. rocznicę Chrztu Polski. Okres ponadtysiącletnich dziejów chrześcijaństwa w naszym Narodzie zaowocował niezliczoną rzeszą świadków wiary: świętych i błogosławionych, osób duchownych i świeckich, tych którzy zostali wyniesieni na ołtarze, jak i tych ukrytych i nieznanych. Niewątpliwie do grona znaczących postaci w dziejach Polski należy św. Brat Albert, jako świadek miłosiernej miłości, zwłaszcza wobec ludzi ubogich i opuszczonych.

Rok poświęcony św. Bratu Albertowi wpisuje się dobrze jeszcze z jednego powodu w całokształt działań duszpasterskich Kościoła w Polsce. Temat określający charakter tego roku brzmi: świadectwo i misja, a hasłem które mu przyświeca są słowa zaczerpnięte z Ewangelii: „Idźcie i głoście” (por. Mk 16,15)[3]. Jedną z zasadniczych misji chrześcijan to czynne miłosierdzie, miłość, która przejawia się w konkretnym działaniu. Święty Brat Albert jest bez wątpienia wyrazistym świadkiem niesienia Ewangelii ubogim.

Pragniemy więc w sposób szczególny w nadchodzącym czasie ukazać tę wyjątkową osobę, jako wzór oraz patrona czynnej miłości bliźniego. Ojciec ubogich, jak nazywamy często św. Brata Alberta, może nas nauczyć jak w praktyce wypełnić nakaz Jezusa: „Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec w niebie”. Potrzeba nam takich świadków, aby nasze serca nie stygły, były wciąż i na nowo uwrażliwione na niezliczone biedy ludzkie, abyśmy stale w naszym postępowaniu byli inspirowani „wyobraźnią miłosierdzia”. Brat Albert wskazuje nam jak możemy otworzyć nasze serca „na tych wszystkich, którzy żyją na najróżniejszych peryferiach egzystencjalnych, które często dzisiejszy świat stwarza w sposób dramatyczny”[4].

Adam Chmielowski – św. Brat Albert: powstaniec, malarz, święty opiekun ubogich

Kim był św. Brat Albert, cóż niezwykłego było w tym niepozornym „szarym mnichu”, którego klasztorem stał się świat materialnej i moralnej nędzy? Czym zasłużył sobie na miano, którym określali go współcześni: „Najpiękniejszy człowiek swojego pokolenia”[5]?

Adam Chmielowski, bo tak brzmi jego świeckie imię i nazwisko, przyszedł na świat 20 sierpnia1845 r. w Igołomi pod Krakowem. Pochodził z rodziny zubożałej szlachty. Wcześniej stracił obojga rodziców – ojca, gdy miał 8 lat a matkę, gdy miał 14.

Z domu rodzinnego wyniósł solidne podstawy życia religijnego oraz gorący patriotyzm. Na tyle silny, że w siedemnastym roku życia jako jeden z pierwszych zaciągnął się w szeregi powstania styczniowego. W bitwie pod Mełchowem 30 września 1863 r. został ciężko ranny w skutek czego amputowano mu nogę. Dozgonnie naznaczony został stygmatem miłości Ojczyzny.

Po klęsce powstania musiał udać się na emigrację. Był to czas, kiedy zwrócił się w kierunku sztuki. W latach 1870-1874 podejmuje systematyczne kształcenie w Akadami Sztuk Pięknych w Monachium. Maluje pierwsze obrazy i rozpoczyna artystyczną karierę. Znawcy przedmiotu zaliczają go do prekursorów polskiego impresjonizmu. Chmielowski uważał, że sztuka nie stanowi wartości samej w sobie, lecz powinna służyć wartościom wyższym, z których na pierwszym miejscu stawiał wartości religijne. Pragnął „sztukę i talent i myśli Bogu na chwałę poświęcić”[6]. W tym celu porzuca świat i wstępuje do nowicjatu oo. jezuitów. Po kilkumiesięcznym pobycie w zakonie odkrył, że Pan Bóg przewidział dla niego inną drogę powołania i misji.

Zwraca się w kierunku pogodnej duchowości św. Franciszka z Asyżu oraz jego idei Trzeciego zakonu dla świeckich. Stał się Patronem i Orędownikiem ludzi ubogich, wydziedziczonych, zepchniętych na „egzystencjalne peryferia”. Spotkanie z nędzą ogrzewalni miejskiej na krakowskim Kazimierzu, z nieludzkimi warunkami, w jakich przebywał tam tłum nędzarzy, poruszyło go dogłębnie. Postanowił, że ludzi tych w tak przerażającym położeniu nie pozostawi samych sobie i zdecydował się nimi zamieszkać. Wkrótce objął zarząd nad miejską ogrzewalnią i przekształcił ją w przytulisko, gdzie każdy potrzebujący mógł znaleźć pożywienie, dach nad głową a przede wszystkim miłosierne serce. Chcąc w pełni realizować swą misję, 25 sierpnia 1887 r. przywdział habit Trzeciego zakonu św. Franciszka, od tego też czasu zaczął posługiwać się nowym imieniem: Brat Albert. Rok później złożył śluby zakonne. Aby sprostać tak wymagającemu zadaniu, jakim była opieka nad rzeszą ubogich, Brat Albert potrzebował współpracowników. Tak powstała nowa wspólnota zakonna nazwana przez Założyciela Braćmi Posługującymi Ubogim Trzeciego Zakonu św. Franciszka, popularnie zwana albertynami. Za umowną datę powstania zgromadzenia przyjęto rok 1888. Trzy lata później, w dniu 15 stycznia 1891 r. habit zakonny przybrały pierwsze Siostry Posługujące Ubogim – siostry albertynki, które podjęły się opieki nad ubogimi kobietami.

Istnienie obu zgromadzeń Brat Albert oparł na zasadzie ewangelicznego ubóstwa. Ojciec ubogich nie chciał posiadać niczego na własność, ani osobiście, ani wspólnotowo. Był przy tym spokojny o rozwój swoich dzieł, ponieważ bez zastrzeżeń ufał Bożej Opatrzności. Inną istotną zasadą jaką Brat Albert pozostawił swoim naśladowcom była zasada służby wobec tych, którym nikt inny nie chciał lub nie był w stanie usłużyć. Przytuliska stały się domami, gdzie ludzie bezdomni, nędzarze, niedołężni, żebracy, wyrobnicy bez zajęcia znajdą ratunek w swych ostatecznych potrzebach, a w dalszym celu mogą uzyskać poprawę stanu materialnego przez dobrowolną pracę zarobkową[7]. Przy tym, w swojej posłudze kierował się Brat Albert zasadą powszechności. Święty Paweł, jak słyszeliśmy w dzisiejszej lekcji, uważa się za powołanego, by „pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze” (Rz 1,5). Brat Albert również przyjmuje do swoich przytulisk każdego ubogiego bez względu na narodowość, wyznanie lub pochodzenie.

Aktualność przesłania Ojca ubogich

Czego uczy nas dzisiaj św. Brat Albert? Jakie przesłanie nam pozostawia? Uroczysty akt beatyfikacji w 1983 r. oraz kanonizacji w 1989 r. ukazują nam św. Brata Alberta jako wzór dla naszych czasów.

Świadectwo jego życia wskazuje najpierw na prawdę o nierozerwalnej więzi między miłosierdziem a chrześcijaństwem. Św. Jan Paweł II, jeszcze jako kardynał Karol Wojtyła, ujął tę prawdę oraz świadectwo o niej w sposób następujący: „Miłosierdzie i chrześcijaństwo to jedno i to samo. Jeśli nie byłoby miłosierdzia, nie ma chrześcijaństwa… Wyznanie wiary musi się dopełnić wyznaniem miłości…”[8]. Cóż więc znaczy nasza wiara bez miłosierdzia, bez konkretnego zaangażowania, wyrażającego troskę o bliźniego: chorego, samotnego, opuszczonego, ubogiego duchowo czy materialnie? Ten bliźni nie znajduje się gdzieś daleko. Z tym właśnie bliźnim utożsamia się sam Chrystus: „cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). W tym bliźnim Bóg staje się Emmanuelem – Bogiem z nami.

Z kolei powstaje pytanie, w jaki sposób powinniśmy dawać świadectwo ewangelicznej miłości? Kardynał Wojtyła wyjaśnia nam, jak chrześcijanin powinien wyrażać swoją wiarę: „Trzeba świadczyć swoim człowieczeństwem, trzeba świadczyć sobą i tutaj Brat Albert jest dla nas wzorem nieporównanym. Przecież on nie miał prawie żadnych środków, ślubował najsurowsze ubóstwo, nie dysponował żadnymi funduszami, żadnymi gotowymi instytucjami, tylko postanowił dawać siebie”[9]. Święty porzucił sztukę, powab kariery i sławy, aby duszę swoją oddać Bogu i bliźnim, nie zatrzymując nic dla siebie. A czym może być owo „dawanie siebie” dzisiaj dla nas? To nic innego jak codzienny trud, cicha ofiara ze swojego czasu, swoich sił, swojego zdrowia, to umniejszanie siebie w służbie bliźnim, to bycie „dobrym jak chleb, który dla każdego leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny”[10].

Na zakończenie podamy jeszcze jedną naukę, przekazaną milczącym świadectwem świętego Ojca ubogich. To nauka o godności każdego człowieka, o konieczności okazywania szacunku i dobroci każdej ludzkiej osobie, ponieważ kryje ona w sobie niezatarty obraz Bożego podobieństwa. Tam, gdzie dla wielu trudno było dostrzec nawet człowieczeństwo, przykryte brudem nędzy i moralnego zaniedbania, św. Brat Albert dostrzegał oblicze Chrystusa cierpiącego – Ecce Homo. Prośmy Boga, o taką wiarę i taką wrażliwość, abyśmy mieli niewzruszone przekonanie, że to samemu Jezusowi służymy: karmiąc głodnych, dając dach nad głową bezdomnym, odziewając nagich, opatrując chorych, wyciągając rękę do spętanych nałogami, pocieszając strapionych, dobrze radząc wątpiącym, sprowadzając na właściwą drogę błądzących. Oby rok Jubileuszu setnej rocznicy śmierci św. Brata Alberta stał się nie tylko okazją do przypomnienia świadka bez reszty oddanego Bogu, ale przede wszystkim przynosił owoce przemiany serc, ożywionych nową i większą wrażliwością na ludzką biedę. Ufamy, że pobudzenie naszej wyobraźni miłosierdzia uwidoczni się także w konkretnych inicjatywach oraz dziełach, „aby świadectwo wierzących stało się jeszcze mocniejsze i skuteczniejsze”[11]. Prośmy Matkę Najświętszą, którą św. Brat Albert czcił szczególnym nabożeństwem, aby jako Matka Miłosierdzia wspierała swym wstawiennictwem wszystkich pragnących podążać szlakami miłosiernej miłości.

Podpisali:

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 373. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniu 8 czerwca 2016 r.
[1] „Brat naszego Boga” – to tytuł dramatu Karola Wojtyły, poświęconego postaci Adama Chmielowskiego – Brata Alberta.

[2] Bulla Misericordiae vultus Ojca świętego Franciszka O nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia, TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 2015, s. 4

[3] „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”, Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2013.

[4] Bulla Misericordiae vultus …, dz. cyt., s. 24

[5] „Najpiękniejszy człowiek mego pokolenia Brat Albert” – tytuł książeczki Adolfa Nowaczyńskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski (1999); Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1999); księgarnia Św. Wojciecha (1936)

[6] Pisma Adama Chmielowskiego (św. Brata Alberta) (1845 – 1916), Wydanie II poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2004, s.60 n.

[7] Pisma Adama Chmielowskiego (św. Brata Alberta), dz. cyt., s.246

[8] Świadectwo oddania bez reszty. Przemówienia, homilie i utwory Karola Wojtyły – kapłana, biskupa, kardynała i papieża o Bracie Albercie – Adamie Chmielowskim, Wydanie II uzupełnione, Nakładem SS. Albertynek, Kraków 1990, s.45

[9] tamże

[10] Módlmy się ze świętym Bratem Albertem. Modlitwy i pieśni ku czci świętego Brata Alberta Chmielowskiego, Nakładem SS. Albertynek, Kraków 1990, s. 29

[11] Bulla Misericordiae vultus …, dz. cyt., s. 4

* Źródło: www.episkopat.pl

 

Radiowo-Internetowe Studium Biblijne ››
Komunikat o Radiowo-Internetowym Studium Biblijnym

Drodzy Diecezjanie!

Gorąco zapraszam Was do uczestniczenia w Radiowo-Internetowym Studium Biblijnym, które od pierwszej niedzieli października rozpoczyna kolejny rok swojej działalności. W ramach wykładów zostanie przybliżona tym razem tajemnica Ducha Świętego.

1

Serdecznie zapraszam tych, którzy jeszcze nie uczestniczyli w tego rodzaju spotkaniach, aby zapisali się drogą listowną lub elektroniczną. Audycje Studium Biblijnego będą emitowane na falach Diecezjalnego Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz w każdą niedzielę o godz. 14.30, a także powtarzane w poniedziałki po wiadomościach o godz. 20.00. Pliki dźwiękowe z wykładami będą zamieszczane również na stronie internetowej Tarnowskiego Gościa Niedzielnego.

Drodzy Diecezjanie! Zachęcam Was do skorzystania z tej niezwykle cennej oferty oraz do osobistej regularnej lektury Pisma Świętego. Wszystkim Słuchaczom Radiowo-Internetowego Studium Biblijnego życzę pogłębienia wiedzy oraz wzrostu wiary poprzez osobiste spotkania z Bogiem obecnym w swoim Słowie.

W tym duchu udzielam Wam pasterskiego błogosławieństwa

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

* Źródło: www.diecezja.tarnow.pl2 października ruszył nowy semestr Radiowo-Internetowego Studium Biblijnego

W tegorocznych wykładach przyglądać się będziemy, jak Stary Testament zapowiadał Ducha Świętego. Pojawiają się w nim jego niewyraźne obrazy, jakby zapowiedzi, bo, jak wiemy, Stary Testament nie mówi wyraźnie o osobie Ducha Świętego, o Trójcy Przenajświętszej, ale pewne refleksy możemy jednak znaleźć. Dalsza część wykładów poświęcona będzie temu, jak w Ewangeliach i całym Nowym Testamencie pokazywany jest Duch Święty: jakie ma atrybuty, co to są owoce, dary Ducha Świętego, jak Duch Święty działa w Kościele, jaka jest relacja Ducha do Ojca i Syna. Trzecia część wykładów to historia teologii, głównie patrologia: jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa kształtowało się spojrzenie na Trzecią Osobę Trójcy Świętej – mówi ks. dr hab. Piotr Łabuda, pomysłodawca i wykładowca studium.

Wykłady w radiu RDN Małopolska są emitowane od niedzieli 2 października. Także w niedzielę na stronie „Gościa Tarnowskiego” pojawiać się będą teksty i nagrania wykładów. Tam także będzie można znaleźć pytania do poszczególnych części. Również chętni odnajdą tam sugerowaną i polecaną literaturę dotyczącą omawianych zagadnień.

1

Mamy także archiwum wykładów z lat poprzednich. Na stronie czytelnik znajdzie lectio divina, czyli materiały do pogłębionej refleksji, modlitwy słowem Bożym. Nowością tegoroczną będą również materiały autorskie serwisu Orygenes.pl, które będą dostępne na naszej stronie – mówi ks. Łabuda.

Poprzedni cykl wykładów poświęcony był osobie Jezusa Chrystusa. Jego podsumowaniem są dwa tomy materiałów, które właśnie ukazały się drukiem w Wydawnictwie Diecezji Tarnowskiej „Biblos”.

Wykłady kolejnego semestru studium będą emitowane w RDN Małopolska od 2 października w każdą niedzielę o 14:30, powtórka w poniedziałek po wiadomościach o 20.00. Wykłady w formie tekstu i dźwiękowej audycji będą publikowane na stronie internetowej Gościa Tarnowskiego. Stąd też będzie można je pobierać

* Źródło: www.tarnow.gosc.pl

 

PKwP - Raport o wolności religijnej na świecie 2016 ››
Nowo opublikowany przez 'Pomoc Kościołowi w Potrzebie' raport alarmuje: na przestrzeni ostatnich dwóch lat globalna sytuacja w kwestii przestrzegania prawa do wolności religijnej znacząco się pogorszyła; prawo to jest gwałcone już w 20% krajów świata

W opublikowanej właśnie przez międzynarodową organizację charytatywną 'Pomoc Kościołowi w Potrzebie' 13. edycji "Raportu o wolności religijnej na świecie" prezentowane są wyniki badań prowadzonych przez dwa lata, od czerwca 2014 do czerwca 2016 roku. W raporcie przeanalizowano kwestię wolności religijnej w każdym kraju świata w odniesieniu do każdej z grup religijnych, bez względu na jej wielkość czy wpływy w danym kraju

Raport przedstawia bardzo niepokojące dane na temat sytuacji światowej w zakresie poszanowania prawa do wolności religijnej, gwarantowanego przez Deklarację Praw Człowieka ONZ z 1948. Coraz częstsze są przypadki przemocy o podłożu religijnym - czy to w wykonaniu Boko Haram w Nigerii, Al Shabaab w Kenii czy Talibów w Afganistanie. W wielu przypadkach celem działań ekstremistów religijnych jest całkowita eksterminacja odmiennych grup religijnych. Coraz częstsze są przykłady nasilania się aktów przemocy wobec jazydów, chrześcijan, bahaitów, żydów i muzułmanów ahmadyjskich

Ze 196 krajów opisanych w raporcie w 38 wykazano dowody na znaczące gwałcenie prawa do wolności religijnej. Wśród tej grupy 23 kraje zostały zaklasyfikowane do najwyższej kategorii - prześladowania, a pozostałe 15 do kategorii - dyskryminacja

Od ostatniej edycji raportu z 2014 roku sytuacja na świecie odnośnie do wolności religijnej znacząco się pogorszyła w 14 z wymienionych wcześniej krajów, w 21 nie nastąpiły znaczące zmiany, a tylko w trzech sytuacja dostrzegalnie się poprawiła (Bhutan, Egipt i Katar)

Przynajmniej jeden na pięć ze 196 krajów świata doświadczył w ubiegłych dwóch latach jednego lub więcej przypadków pogwałcenia wolności religijnej zainspirowanego ekstremistycznymi ideologiami islamskimi. W grupie tej znajduje się 5 krajów Europy Zachodniej i 17 krajów afrykańskich

Zgodnie z danymi ONZ pod koniec 2015 roku na świecie było około 65.3 miliona uchodźców. Jest to rekordowa liczba, przewyższająca o 9% dane z roku poprzedzającego. Choć czynniki ekonomiczne odgrywają główną rolę w podejmowaniu dezycji o emigracji, to jednocześnie kraje z których ucieka najwięcej osób, są ośrodkami religijnych ekstremizmów: Syria (Daesh), Afganistan (Talibowie), Somalia (Al Shabaab)

Raport alarmuje o groźbie eksterminacji, przed jaką stoją poszczególne grupy religijne w niektórych częściach świata, jak na przykład chrześcijanie w Syrii czy jazydzi w Iraku. Społeczności, które do tej pory były wieloreligijne, szczególnie na Bliskim Wschodzie, zaczynają przekształcać się w monokultury religijne. Zwiększenie zakresu islamizacji stanowi również zagrożenie różnorodności samej społeczności muzułmańskiej

Każdy z raportów krajowych, które składają się na 'Raport o wolności religijnej na świecie' został zanalizowany pod kątem utworzenia zestawienia krajów, w których prawo do wolności religijnej jest w sposób szczególny gwałcone. Raport ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej, środowisk akademickich, polityków i dziennikarzy na zagrożenia wynikające z coraz bardziej ekstremalnych działań radykalnych grup religijnych i sprowokować do debaty i podjęcia działań zmierzających do ochrony najbardziej bezbronnych mniejszości religijnych, które stoją w obliczu zagłady

eKAI: Wzrosło prześladowanie chrześcijan z powodu radykalnego islamu

OPEN DOORS: Światowy Indeks Prześladowań 2016

* Źródło: www.pkwp.org

 

Open Doors - Światowy Indeks Prześladowań 2017 ››
Światowy Indeks Prześladowań jest rankingiem 50 krajów, gdzie chrześcijanie doświadczają najsilniejszych prześladowań. Indeks jest publikowany co roku przez Open Doors. W tych wspomnianych krajach żyje ok. 650 mln chrześcijan a ponad 200 mln jest narażonych na szczególnie silne prześladowania

We współpracy z bezpośrednio dotkniętymi chrześcijanami z tamtych miejsc, jak i przy pomocy zewnętrznych ekspertów oraz analizy dokonane przez międzynarodowy zespół Open Doors powstała sprawdzona przez lata metodologia, która stara się ocenić zakres prześladowań zobrazowany w aktualnym Indeksie

Celem opracowania jest, aby kościoły, media, politycy i społeczeństwo byli świadomi sytuacji ciemiężonych chrześcijan oraz by chcieli stać się dla nich ambasadorami zachęty i pomocy. Zarejestrowana i udokumentowana jest także siła prześladowania i ucisku chrześcijan z całego świata. Dowiedz się więcej na temat prześladowanych chrześcijan!

1

Światowy Indeks Prześladowań ma jeszcze jedno ważne przesłanie: nawet w bardzo wrogich chrześcijanom państwach istnieje żywy i rozrastający się Kościół. Chrześcijanie w ukryciu trwają w swojej wierze. Potrzebują jednak naszej pomocy. Za każdym miejscem w Indeksie kryją się dzieci, kobiety i mężczyźni, którzy każdego dnia są szpiegowani, maltretowani, aresztowani lub nawet zabijani za przyznanie się do Jezusa Chrystusa. Wzmocnijmy prześladowanych chrześcijan naszą modlitwą i dajmy im do zrozumienia: Nie jesteście sami - jesteśmy po Waszej stronie!

eKAI: Wzrosło prześladowanie chrześcijan z powodu radykalnego islamu

* Źródło: www.opendoors.pl

 

Internetowy poradnik katolika na portalu diecezji tarnowskiej ››
Orędzie chrześcijańskie, zwracając się do człowieka jako istoty rozumnej, ma to do siebie, że wywołuje pytania. Jest to naturalny element doświadczenia chrześcijańskiego. Z tej racji wiara chrześcijańska w swoim dialogu z człowiekiem, do którego się zwraca, od samego początku korzysta z tego narzędzia rozumowego, którym jest filozofia. W ciągu wieków wniosła ona niezwykle ważny wkład w dialog Kościoła ze światem, ukazując między innymi, że wiara jest rozumna i może dojrzewać na gruncie akceptowania tego, co rozum odkrywa i co go kształtuje. Z akceptowania rozumu narodziła się w okresie średniowiecza teologia naukowa, która jest dziedziną nauki służącą człowiekowi w dążeniu do zbawienia. Tradycyjne ujęcie nazywa teologię „wiedza zbawienia” (scientia salutis). Słusznie więc postępuje Kościół, gdy kultywuje w ramach swojej misji wielką troskę o rozwój filozofii i teologii oraz broni statusu naukowego tych dziedzin wiedzy. Kultywując zaś te dziedziny wiedzy, Kościół zachęca do korzystania z jej wyników w życiu chrześcijańskim.

W czasach, w których żyjemy, mnożą się pytania pod adresem wiary katolickiej. Stawiają je zarówno ludzie wierzący, jak i ci, którzy szukają drogi do wiary i Kościoła. Te pytania są czymś naturalnym i domagają się odpowiedzi. Zmieniające się czasy nie powodują zmian w wierze, ale stawiają, i to nawet bardzo zasadnicze, pytania odnośnie do tego, jak powinna się ona wyrazić w nowych czasach i na co powinno się zwrócić uwagę w nowych okolicznościach.

Chcemy wyjść naprzeciw pojawiającym się dzisiaj pytaniom dotyczącym wiary katolickiej, dlatego wykładowcy Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie (UPJPII) inicjują funkcjonowanie internetowego poradnika katolika na portalu diecezji tarnowskiej (www.poradnik.diecezja.tarnow.pl). Będzie to forum, na którym można stawiać pytania, uzyskując na nie kompetentną odpowiedź, którą potem można wprowadzać w życie. Zachęcam do korzystania z tego narzędzia pogłębiania wiary i wiedzy teologicznej, a także do propagowania wiedzy służącej zbawieniu człowieka.

Niech wszystkim pracującym przy tworzeniu poradnika katolika i korzystającym z niego, towarzyszy radość z „postępowania według prawdy, zgodnie z przykazaniem, jakie otrzymaliśmy od Ojca” (2 J 4).

Tarnów, 2 marca 2015 r.

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI* Źródło: www.diecezja.tarnow.pl

 powrót do góry


Msze święte: niedziela i święta nakazane: 7:00 , 9:00 , 11:00 , 14:00   pozostełe święta: 7:00 , 9:00 , 18:00   ogólnie w dni powszednie: 7:00 - poniedziałek, wtorek, czwartek i sobota   |   18:00 - środa i piątek    - Porządek nabożeństw w ciągu roku, w razie potrzeby, może ulec zmianie - ewentualne bieżące zmiany w dziale: Ogłoszenia Duszpasterskie ››     Spowiedź: codziennie 30 min. przed nabożeństwem     Kancelaria Parafialna: dni powszednie po nabożeństwie     Sakrament Chrztu: II niedziela miesiąca - Msza św. o godz. 11:00     Sakrament Namaszczenia Chorych: w nagłych przypadkach o każdej porze dnia lub nocy     Odpust Parafialny: I niedziela Października

  strona główna   ››     Parafia św. Franciszka z Asyżu     33-333 Cieniawa 198     tel. + 48 18 445 17 13     ‹‹   kontakt e-mail